nazov plast2

Do pozornosti rodičov účastníkov tábora!!!

nedila26072020Už o tri týždne, v sobotu 24. júla 2021, sa v rekreačnom zariadení Zlatá Idka začne XXVI. Letný tábor a XXIV. Letná škola ukrajinistiky „KARPATY 2021". Organizátori dávajú do pozornosti rodičov účastníkov tábora viacero dôležitých informácií a dokumentov, ktoré si môžu stiahnuť na konci tohto oznámenia a ktoré sme zaslali aj na mailové adresy. Prosíme Vás o ich pozorné preštudovanie, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam pri nástupe dieťaťa do tábora.

V súvislosti s koronakrízou vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu takýchto podujatí Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. j. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 17.6.2021 (na stiahnutie a tlač). Uvedené usmernenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov, organizátorov, rodičov ako aj samotných účastníkov letných táborov. V TEJTO SÚVISLOSTI VÁS CHCEME POPROSIŤ, ABY STE POZORNE SLEDOVALI NAŠU WEBSTRÁNKU A SOCIÁLNE SIETE VZHĽADOM NA TO, ŽE SITUÁCIA SA EŠTE DO ZAČIATKU TÁBORA MÔŽE ZMENIŤ.

Najzávažnejšou zmenou v porovnaní s minulým rokom je povinnosť všetkých účastníkov pri nástupe do tábora disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie covid-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Podrobnosti o výnimkách z tejto povinnosti ako aj návod, ako sa prihlásiť na bezplatné testovanie nájdete v dokumente Organizačné pokyny a informácie

Vedenie mládežníckej organizácie PLAST

ORGANIZAČNÉ POKYNY A INFORMÁCIE (na stiahnutie a tlač)
VYHLÁSENIE RODIČOV O BEZINFEKČNOSTI PROSTREDIA (na stiahnutie a tlač)
POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE (na stiahnutie a tlač)
GDPR A POZVÁNKA (na stiahnutie a tlač)
POTVRDENIE PRE RODIČOV (rekreačný poukaz) (na stiahnutie a tlač)


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014