nazov plast2

Predsedníctvo zväzu

Predsedníctvo:
Leontin Dohovič, predseda
Roman Dohovič, podpredseda
Oxana Hospodárová, zapisovateľ
Helena Dohovičová, ekonón
Xénia Rybáková, referent pre prácu so staršími členmi PLASTu
Jaroslava Hrinková, referent pre prácu s deťmi
Michaela Mušinková, referent pre prácu s deťmi
Gabriel Čipák, referent pre prácu so seniormi

Kontrolná komisia:
Mária Rybáková, predseda
Martin Ňachaj, podpredseda
Juraj Mušinka, člen


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014