nazov plast2

Vianočné aktivity ukrajinskej mládeže

plrizdvo1Členovia mládežníckej organizácie „PLAST" neoddychovali dokonca ani počas vianočných sviatkov. Dôkazom toho je niekoľko podujatí, ktoré počas sviatočného obdobia zorganizovali. Prijali a ďalej rozdali Betlehémsky oheň mieru, ale aj rozveselili ukrajinské domácnosti vianočnou koledou.
VIAC FOTOGRAFIÍ

Dobrou tradíciou rôznych skautských organizácii, vrátane ukrajinského „PLASTu", je v predvianočnom období roznášanie Betlehémskeho ohňa mieru. Oheň prinášajú do každého mesta, každej farnosti, každej osady, každej rodiny, každému dieťaťu, každému, kto je v núdzi, a takto spájajú srdcia ľudí. Betlehémsky oheň je symbolom tepla, mieru, porozumenia a dobra. Na Slovensku túto tradiíciu už dlhé roky udržiava slovenský skauting. V tomto roku sa odovzdanie ohňa podarilo zorganizovať aj ukrajinskému Zväzu skautov „PLAST" a priniesť tak betlehémske teplo aj medzi ukrajinskú komunitu. Bolo to symbolické a veľmi potrebné práve v týchto, pre Ukrajinu veľmi ťažkých časoch.

Oficiálne odovzdanie ohňa sa uskutočnilo 23 decembra 2014 v Centre ukrajinskej kultúry v Prešove. Oheň z Betlehému priniesla delegácia členov „PLASTu" z Ukrajiny. Odovzdania sa zúčastnili členovia Zväzu skautov „PLAST" z Prešova, Košíc a Svidníka a ďalší predstavitelia ukrajinskej komunity. Po oficiálnom odovzdaní mali prítomní možnosť preniesť betlehémsky oheň pomocou sviečok aj na svoje vianočné stoly.

Po oficiálnom odovzdaní ohňa čakal na prítomných malý vianočný darček. Do miestnosti so spevom a šumom vošla skupina mladých koledníkov v kostýmoch a maskách, aby hosťom predviedla „Betlehémsku hru". Hra o zvestovaní narodenia Ježiša Krista, ktorá vychádza z ľudových tradícií Rusínov – Ukrajincov Prešovska, bola doplnená o vianočné koledy a vinše. Členovia Zväzu skautov „PLAST" spolu s členmi spevácko-dramatického súboru „Srdiečko" pri Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove tak vytvorili peknú vianočnú atmosféru, pozdravili prítomných pri príležitosti vianočných sviatkov a zaželali im všetko najlepšie v Novom roku. V hre účinkovali – pastieri Fedor (Radoslav Marek), Guba (Michal Sakmár), Stach (Martin Ňachaj) a Starý Pes (Juraj Mušinka), anjeli (Martina Svitoková a Dorota Hurná) a dvaja muzikanti (Ivana Svitoková – husle a Michaela Mušinková – gitara).

Vystúpenie malo veľký úspech a neostalo jediným. Nadväzujúc na minuloročnú tradíciu, mládež aj tohto roku chodila s koledou po Prešove a okolí a vianočnými piesňami a vinšami robila radosť ukrajinským domácnostiam. Koledníci navštívili tri desiatky domácností, svojich príbuzných, učiteľov, ale aj ďalších. Všade sa im dostalo úprimného prijatia, štedrého pohostenia a bohatých darov.

Časť finančných darov, ktoré koledníci získali, sa rozhodli venovať „PLASTu" a „Srdiečku" – organizáciám, ktoré mladých nadšencov vychovali. Ale určite najväčším darčekom boli pre všetkých srdečný úsmev a slzy šťastia v očiach navštívených ľudí. Tieto pocity sa nedajú zaplatiť ničím.

V misii odovzdania Betlehémskeho ohňa mieru pokračovali členovia „PLASTu" aj v ďalších dňoch, kedy ho rozniesli do ďalších miest a obcí. Aroslava Hrinková odniesla oheň do gréckokatolíckeho chrámu v Hunkovciach pri Svidníku, Martin Ňachaj a Juraj Mušinka odovzdali symbol mieru o. Jaroslavovi Pasokovi do gréckokatolíckeho chrámu v Ruskej Novej Vsi pri Prešove. Oheň horel v chrámoch počas bohoslužieb a každý, kto mal záujem, si ho mohol odniesť aj domov. Okrem toho Juraj a Michaela Mušinkovi odniesli betlehémske svetlo medzi českých Ukrajincov v Prahe.

Je príjemné vidieť, že ukrajinská mládež Prešovska dodržiava svoje tradície a z roka na rok sa čoraz viac ľudí zapája do vianočných podujatí. Veríme, že táto dobrá tradícia bude pokračovať aj naďalej.

Michaela Mušinková


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014