nazov plast2

Predsedníctvo zväzu

Čestný predseda
Levko Dohovič

Predsedníctvo:
Xénia Rybáková, predseda
Svjatoslav Dohovič, podpredseda
Vladimír Kravec, člen pre zahraniočné vzťahy
Helena Dohovičová, ekonón
Bibiana Bujdošová, referent pre činnosť „novactva“ do 12 rokov
Dávid Janko, referent pre činnosť „junactva“ do 18 rokov
Bohdan Dohovič, referent pre činnosť starších do 35 rokov
Marta Kákoni, referent pre činnosť seniorov

Kontrolná komisia:
Mária Rybáková, predseda
Aneta Morozová, člen
Jakub Gontkovský, člen


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014