nazov plast2

Predsedníctvo zväzu

Predsedníctvo:
Leontin Dohovič, predseda
Roman Dohovič, podpredseda
Xénia Rybáková, tajomník
Helena Dohovičová, ekonón
Michal Janko, referent pre činnosť „novactva“ do 12 rokov
Martin Ňachaj, referent pre činnosť „junactva“ do 18 rokov
Diana Barnová, referent pre činnosť starších do 35 rokov
Svjatoslav Dohovič, referent pre činnosť seniorov

Kontrolná komisia:
Mária Rybáková, predseda
Katarína Rozumyková, člen
Juraj Mušinka, člen


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014