nazov plast2

Z činnosti organizácie

Tábory a stretnutia

 • 13.- 21.07.1991, 1. Letný medzinárodný mládežnícky tábor "Karpaty-91", Miková, 72 účastníkov zo Slovenska a 9 účastníkov z Ukrajiny
 • 25.07.-09.08.1992, 2.letný tábor PLASTu "Karpaty-92", Miková, 77 účastníkov, z toho 8 z Ukrajiny, 5 z Poľska, 1 junior z Rakúska a dvaja vychovávatelia nováčikov z USA
 • 01.-09.08.1992, putovný tábor "Cestičkami rodného kraju v regióne Sniny, 12 členov PLASTu a Zväzu mládeže Karpát (ZMK)
 • 20.07.-09.08.1993, Medzinárodná letná škola ukrajinistiky, tábor "Červemá kalina" pri Truskavci a mesto Ľvov (Ukrajina), 23 juniorov a junioriek vrátane niekoľkých členov ZMK
 • 09.- 19.08.1993, medzinárodný tábor PLASTu "Tam, kde je Prut", Ukrajina, 2 členovia PLASTu na Slovensku
 • 03.-06.01.1994, zimné stretnutie vo Vysokých Tatrách, 16 juniorov a junioriek a starších plastunov
 • 02.-17.07.1994, letný tábor PLASTu "Karpaty-94", Rokytov pri Humennom, 79 účastníkov, z toho 18 z Ukrajiny a 1 junior z Rakúska
 • 07.-17.07.1994, 3. ročník Medzinárodnej letnej školy ukrajinistiky na Ukrajine, 6 junioriek
 • 23.-25.09.1994, stretnutie 14 aktívnych junioriek a juniorov PLASTu a ZMK, Prešov, Terňa
 • 25.10.1994, jednodňový turistický pochod na zrúcaninu Kapušianskeho hradu, 11 členov PLASTu a 4 členovia ZMK
 • 28.12.1994-03.01.1995, zimný tábor juniorov a starších plastunov a niekoľkých členov ZMK, Batizovce, 21 účastníkov
 • 08.-10.07. 1995, cyklistické putovanie do Stakčína, Sniny a na vodnú nádrž Starina, 15-členná skupina
 • 12.-23.07.1995, letný Tábor PLASTu "Karpaty-95", Medzibrodie,58 účastníkov, z toho 1 junior z Rakúska, 1 z Ameriky a 2 juniorky z Ukrajiny
 • 03.-07.07.1996, putovný tábor v regióne Krivého, Ubli, Uliče a Jarabej skaly, 15-členná skupina členov PLASTu a členov ZMK, z toho 7 juniorov z Užhorodu
 • 10.-21.07.1996, medzinárodný letný tábor PLASTu "Karpaty-96» a 3.ročník Letnej školy ukrajinistiky (LŠU) - prvý na Slovensku, 91 účastníkov.
 • 15.-25.08.1996, prvé "Jamboree" (zlet, stretnutie) v dejinách ukrajinského PLASTu, medzinárodné stretnutie členov PLASTu a skautov zo západnej Európy a Ameriky, Nevické (Zakarpatská Ukrajina), 4 juniorky a 4 juniori
 • 05.-09.12.1996, pobyt 35 člennej skupiny juniorov z Ľvova v obci Chmeľová
 • 30.06.-06.07.1997, putovný tábor do slovensko-ukrajinsko-poľského pohraničia do karpatských pralesov, 20 účastníkov z toho 5 zo Zakarpatska
 • 29.07.-09.08.1998, Jubilejné medzinárodné stretnutie PLASTu, Monitoba (Kanada), 3 členovia PLASTu zo Slovenska
 • 14.-23.08.1998, letný tábor PLASTu "Karpaty-98" a 4. ročník LŠU, Medzibrodie, 27 členov PLASTu, 25 žiakov ukrajinských škôl z Prešovského kraja, 22 členov poľského PLASTu, 4 študenti z Chorvátska, spolu 79 účastníkov
 • 16.-22.08.1999, letné stretnutie 10 najaktívnejších starších plastunov a vychovávateľov, Jarabina
 • 17.-19.12.1999, 5. ročník LŠU, Košice, 12 členov PLASTu
 • 04.-13.08.2000, letný tábor PLASTu "Karpaty-2000" a 6. ročník LŠU, Medzibrodie, 57 účastníkov
 • 03.-12.08.2001, letný tábor PLASTu "Karpaty-2001" a 7. ročník LŠU, Medzibrodie, 60 účastníkov
 • 09. 2001, dvojdňové stretnutie 18 juniorov a junioriek, Košice.
 • 28-30.06.2002, stretnutie vychovávateľov, starších plastunov a juniorov spolu s rodični (28 účastníkov) na slávnostnom koncerte pri príležitosti 15. výročia založenia Ukrajinského zboru Karpaty, Košice
 • 06.-08.12.2002, zimné stretnutie, Kojšov, 35 členov PLASTu
 • 31.07.-09.08.2003, jubilejný 10. letný tábor PLASTu "Karpaty 2003" a 8. ročník LŠU, Medzibrodie, 58 účastníkov
 • 01.-09.07.2006, 11. letný tábor PLASTu "Karpaty 2006" a 9.ročník LŠU, Drienica, 72 účastníkov, z toho 1 junior z Prahy, 1 z Viedne a 3 z Ukrajiny
 • 27.07.-05.08.2007, 12. letný tábor PLASTu "Karpaty 2007" a 10.ročník LŠU, rekreačné stredisko Zlatá Idka, 91 účastníkov a 13 členov vedenia
 • 26.07.-03.08.2008, 13. letný tábor PLASTu "Karpaty 2008" a 11.ročník LŠU, rekreačné stredisko Zlatá Idka, 128 účastníkov, z toho 93 detí a mládeže vo veku od 7 do 18 rokov, 11 účastníkov z ukrajinského mesta Irpiň v Černobyľskej oblasti, 8 účastníkov zo Zakarpatska a 16 členov vedenia

Iné aktivity

 • 28.09.1991, Ustanovujúci zjazd obnovenej skautskej organizácie PLAST v Československu, Ruský dom v Prešove, 68 delegátov
 • 30.01.1993, prísaha a uvedenie nováčikov a juniorov, 30 členov a kandidátov za člena, Ruský dom Prešov
 • 14.11.1993, podpis dohody medzi vedením PLASTu a ZMK o založení Asociácie mládežníckych organizácií Rusínov-Ukrajincov Slovenska
 • 25.06.1994, 2. republikový zjazd PLASTu na Slovensku
 • 10.-14.08.1994, Svetová konferencia Ústredného zväzu ukrajinských študentov, Kyjev, 3 členovia PLASTu a jeden člen ZMK ako plnoprávni delegáti za Slovensko
 • 04.-14.07.1996, medzinárodné stretnutie ukrajinskej mládeže v Ľvove a Kyjeve, 4 študenti vysokých škôl z Košíc
 • 22.-24.10.1999, 1.Európska konferencia ukrajinskej mládeže, Budapesť, 10 členov PLASTu na Slovensku ako plnoprávni delegáti
 • 17.-19.12.1999, 3. republikový zjazd PLASTu a vedecko-praktický seminár pri príležitosti 70. výročia založenia PLASTu na Slovensku, Košice, 37 delegátov, 20 oficiálnych hostí a vedcov

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014