nazov plast2

Články

Začal sa jubilejný dvadsiaty tábor

0108 01V rekreačnom zariadení Zlatá Idka sa už rozbehli prvé aktivity účastníkov jubilejného 20. letného tábora "KARPATY 2015" a 18.Letnej školy ukrajinistiky, ktorý organizuje Zväz skautov "PLAST". Program tohtoročného tábora sa bude niesť práve v znamení osláv jubilea letných táborov, pripravuje sa aj workshop s názvom " Bуť menšinou je naše právo, v programe je aj zaujímavý výlet a chýbať nebude ani populárna návšteva požiarnikov. Tábor aj v tomto roku podporil Úrad vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín. Účastníci tábora už majú za sebou prvé zoznamovacie hry, aj keď väčšina už tábory "PLASTu" navštevuje pravidelne. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto sa budеme snažiť v rámci technických možností internetového pripojenia prinášať minimálne slovný táborový denník ak a to bude čo len trochu možné aj foto a videodenník tak, aby nielen rodičia, ale aj tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli tábora zúčastniť vedeli, ako si tu žijeme.
HISTÓRIA TÁBOROV V SKRATKE
VIDEODENNÍK
FOTODENNÍK


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014