nazov plast2

Účastníci o jubilejnom dvadsiatom tábore

0908 17Od soboty 1. augusta do nedele 9. augusta 2015 sa v rekreačnom stredisku Zlatá Idka pri Košiciach uskutočnila 18. Letná škola ukrajinistiky a jubilejný 20. Letný tábor „PLASTu" „Karpaty 2015". Tak ako každý rok, aj v tomto roku pripravili vychovávatelia pre deti zaujímavý a bohatý program. Všetci účastníci boli rozdelení do oddielov, v ktorých súťažili pri rôznych zábavných hrách a podobne. Okrem zábavy, spoznávali samozrejme aj nové veci. 

 

Mali besedy o kultúre a histórii ukrajinského národa, o živote v „PLASTe". Deti absolvovali kurz prvej pomoci, kartografie a naučili sa množstvo rusínskych a ukrajinských piesní. Každý deň venovali inému obdobiu dejín Ukrajiny – o „trypioľskejomL období, o Kyjevskej Rusi, o kozáckom hnutí, o Halyčsko – Volyňskom kniežatsve a tak ďalej. V tomu roku do tábora zavítali aj hasiči. Ukázali techniku, s ktorou pracujú, ale aj to, ako hasia požiare. Všetci chlapci sa hneď chceli stať požiarnikmi.

Na tábore sa zúčastnilo 100 detí od 8 do 18 rokov a 20 vychovávateľov zo Slovenska, Ukrajiny a Česka. Väčšina z účastníkov bola v tábore už po niekoľkýkrát, niektorý už aj pätnásty.

Tábor „Karpaty 2015" organizovala mládežnícka organizácia Zväz skautov „PLAST" rusínsko-ukrajinskej mládeže na Slovensku s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. Veľké poďakovanie patrí Helene a Levkovi Dohovičovcom za to, že tento tábor už dvadsiaty krát zorganizovali.

Súčasťou tohtoročného tábora bol aj seminár s názvom „Byť národnostnou menšinou je naše právo", kde rôzni lektori z akademickej obce deťom vysvetlili, aké práva majú národnostné menšiny na Slovensku, s akými problémami sa stretávajú a ako môžu získať finančné prostriedky na rôzne projekty ako tábory, festivaly, semináre, workshopy a pod.

Deti pre svojich rodičov pripravil aj záverečný program . zatancovali, zaspievali a recitovali. Keď nadišiel čas rozlúčky, tak sa v nejednom oku zaleskla slza.
Ale všetci sa lúčili s nádejou, že sa stretnú na 21. letnom tábore Karpaty 2016.

Michal Janko


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014