nazov plast2

DEŇ PRVÝ - 30.07.2023

web01Už 17 rokov v rade smerujú v polovici prázdnin kroky účastníkov letného stretnutia tábora Zväzu skautov „PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku do rekreačného zariadenia Zlatá Idka pri Košiciach. Zo všetkých svetových strán sa zišli nielen tí, ktorí si už bez Letného tábora a Letnej školy ukrajinistiky nevedia svoje prázdniny ani predstaviť, ale aj množstvo nováčikov. Do 28. ročníka Letného tábora a 26. ročníka Letnej školy ukrajinistiky, ktorí sa aj v tomto roku uskutočňuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR, prišlo 85 detí a mladých ľudí zo všetkých kútov východného Slovenska, ale aj z Bratislavy.

Program prvého dňa bol tradičný – ubytovanie v prechodných domovoch, prvý nástup, informácie o táborových pravidlách. Aj v tomto roku sa účastníci zoznamovali prostredníctvom zaujímavých hier.

O účastníkov tábora sa stará „bulava" pod vedením hlavnej vedúcej Xénie Rybákovej. Jej členmi ďalej sú Peter Alexej Begeni, Bohdan a Branko Dohovičovci, Ivana a Nikola Halčíkové, Ivana Ivančíková, Daniela Kecerová, Oliver Leferovič, Terézia Mašlárová, Vira Očereťan, Matúš Proner, Inna Rodovyč, Juliana Savčáková, Barbora Sčensná, Lívia Uram Hricková a Samuel Wojčík. O lekcie v Letnej škole ukrajinistiky sa postarajú lektori Helena Dohovičová, Mária Rybáková, Marta Kakoni a Alexandra Mikušová. O pravidelné informovanie o tábore na webstránke a FB profile sa postará Svjatoslav Dohovič a na zdravie detí bude dozerať Vladka Šaková.

FOTOALBUM


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014