nazov plast2

Dvadsiate letné stretnutie mládeže

0608 22Je to neuveriteľné, ale v tomto roku sa už dvadsiatykrát stretlo na Republikovom tábore „PLASTu" „KARPATY 2015" 113 účastníkov. V rekreačnom zariadení Zlatá Idka neďaleko Košíc prežili od 1. do 9. augusta opäť deväť nezabudnuteľných dní. Súčasťou tábora bola aj v tomto roku 18. Letná škola ukrajinistiky.

Prvé stretnutie mládeže, ktoré organizovala obnovená mládežnícka organizácia „PLAST" na Slovensku, sa uskutočnila v roku 1991 aj vďaka finančnej podpore niektorých člrnov Ukrajinského zboru Karpaty z Košíc a sponzorov. Jubilejné dvadsiate stretnutie sa realizovalo s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu „Kultúra národnostných menšín".

Pri príležitosti jubilejného stretnutia je určite zaujímavé uviesť nepopierateľné štatistiky – na dvadsiatich letných táboroch a ôsmich krátkodobých letných stretnutiach sa od roku 1991 stretlo 1 971 mladých ľudí, z čoho bolo 1 811 zo Slovenska, ostatní prichádzali z Ukrajiny, Poľska, Rakúska, USA, Nemecka, Srbska, Chorvátska a Česka. Prvé dva tábory sa uskutočnili v Mikovej, v roku 1993 prežili účastníci tri týždne v tábore „Červona Kalyna" pri Truskavci a v Ľvove na Ukrajine. V ďalších rokoch boli tábory v Rokytove pri Humennom, Chmeľovej, Drienici, päť táborov sa uskutočnilo v Medzibrodí a od roku 2007 je každoročne domovom našej mládeže „Zlatá Idka". Kvôli nedostatku financií sa letné tábory neuskutočnili v rokoch 1997, 1999, 2002, 2004 a 2005.

„Hlavný cieľom všetkých mládežníckych stretnutí bolo ukázať ich účastníkom, že pre našu národnostnú menšinu je najdôležitejšie, aby naša mládež vedela, kto je, aby si vážila a nezabúdala na tradície, reč a kultúru svojich predkov. Najväčšiu radosť nám robí to, že veľa z účastníkov doterajších stretnutí sa práve v našich táboroch naučilo čítať azbuku, niektorí z nich začali po návrate domov rozprávať so svojimi rodičmi jazykom svojich predkov. Osobitne nás teší, že aj v tomto roku boli v 'bulave' tábora vychovávatelia, ktorí vyrastali v našich táboroch a práve oni sú pre nás nádejou, že práca s ukrajinskou mládežou na Slovensku bude mať svojich pokračovateľov," povedal na slávnostnom otvorení jubilejného tábora predseda „PLASTu" na Slovensku Levko Dohovič.

Aj v tomto roku bol pre 94 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 18 rokov pripravený zaujímavý a pestrý program. O tri oddiely 'novactva' (od 6 do 12 rokov) a štyri oddiely 'junactva' (od 12 do 18 rokov) sa starala 'bulava' v zložení: hlavná vedúca Xénia Rybáková (Bratislava), zástupcovia hlavnej vedúcej Juraj Mušinka (Ruská Nová Ves) a Roman Dohovič (Košice) a členovia Bohdan Dohovič (Košice), Michaela Mušinková (Ruská Nová Ves), Kristína Hriseňková a Vladislava Šaková (Medzilaborce), Jaroslava Hrinková (Hunkovce), Iveta Ihnatková (Strihovce), Inna Rodovyč (Košice), Miroslava Tančáková (Pčolinné), Katarína Rozumyk (Prešov), Natália Dubanevyč (Praha), Markián Kovalyk (Bratislava) a Martin Ňachaj (Prešov) spolu s lektormi Letnej školy ukrajinistiky Helenou a Svjatoslavom Dohovičovcami (Košice) a Máriou Rybákovou (Bratislava) a zdravotníčkou Máriou Lacovou (Svidník).

Zaujímavou udalosťou pre vedúcich a starších účastníkov bola v utorok 4. augusta účasť na seminári „Byť národnostnou menšinou je naše právo". „Hlavným cieľom seminára je, predovšetkým mladým, priniesť informácie o problematike práv národnostných menšín a aktuálnu situáciu na Slovensku. Rovnako aj informácie o spôsobe podávania projektov a o možnostiach financovania podujatí nádronostných menšín," povedala na otvorení seminára jeho hlavná organizátorka Helena Dohovičová. Hlavným lektorom seminára bol Peter Krajňák, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, ktorý fundovane objasnil politiku slovenskej vlády v oblasti národnostných menšín. Veľmi zaujímavé boli aj diskusné príspevky, predovšetkým akademika Mikuláša Mušinku, predsedu PLASTu Levka Dohoviča, niekdajšieho predsedu komisie národnostných menšín mesta Košice Štefana Čabalu či predsedu občianskeho združenia „KARPATY KOŠICE" Jaroslava Hospodára.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch sa účastníci aj tentoraz dozvedeli veľa nového. V škole ukrajinistiky sa najmenší učili azbuku, 'junactvo' sa každý deň počas besied zoznamovalo z rôznymi obdobiami histórie Ukrajiny – od starodávnych čias takzvaného „Trypiľľa", cez Kyjevskú Rus, kozácke obdobie, Halycko – Volyňské kniežatstvo až po históriu 20. storočia. Získali tiež poznatky z poskytovania prvej pomoci, kartografie, naučili sa veľa ukrajinských a rusínskych piesní. Nechýbala samozrejme ani zábava počas večerných programov, počas Sviatku Ivana Kupala či hier v prírode a športových zápolení.

Jeden z táborových dní bol aj dňom putovania. „Junactvo" sa vybralo na pochod na vrchol Kojšovskej hole. Mladší navštívili múzeum letectva Slovenského technického múzea na košickom letisku, kde mohli vidieť nielen staršie a novšie lietadlá, ale si aj posedieť v pilotných kabínach. Chlapcov najviac zaujala výstava historických automobilov. Po návšteve múzea na nich v klube Regionálnej rady ZRUSR v Košiciach čakala bublinová a ohňová šou.

Aj v tomto roku účastníkov tábora potešila vo štvrtok 6. augusta výnimočná návšteva. Niekoľko minút po 9:00 sa v rekreačnom stredisku rozozvučala siréna hasičského auta. Na návštevu prišli požiarnici z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru SR z Košíc vedení veliteľom Milanom Polčom. Ukázali svoje náradie, s ktorým pomáhajú pri dopravných nehodách. Každý záujemca mal príležitosť vyskúšať si, ako oslobodzujú ľudí zakliesnených v zdemolovaných autách pomocou veľkých hydraulických klieští, zahrať sa s nafukovacím vankúšom, pomocou ktorého dokážu zdvihnúť aj veľké nákladné autá. Samozrejme nechýbala ani skúška hasenia ohňa pomocou vysokotlakovej hadice a vody, ktorá sa každému najviac páčila.

V posledné dni tábora jeho účastníci veľa času venovali aj príprave záverečného programu pre rodičov, ktorú v posledný deň po slávnostnom ukončení tábora videlo približne sedem desiatok rodičov a priateľov. Spolu s fotoprojekciou všetci spoločne spomínali na dvadsať ročníkov tábora. Na jednej z fotografií sa spoznala aj mama Danielky Kecerovej, ktorá bola sama účastníčkou prvých táborov. V programe deti zatancovali aj „Karičku" (Каtarína Kundrátová, Alexandra Čuchtová, Soňa Kormaníková, Emma Daňková) a tanec „Parádnica som, hrajte" (Gabriela Krempaská, Zdenka Hvizdová, Gabriela Manduľová, Tatiana Vasilenková), tance spevom sprevádzali Simona Ihnátková a Magdaléma Rodáková. Moderný tanec predviedli Ivana a Nikola Halčíkové. Spevom, ktorý na akordeoóne sprevádzal Peter Zjatyk prítomných potešili Deniís Zjatyk, Alexandra Jevčáková, Klaudia Komanická, Bibiána Bujdošová, Simon Ihnatková a Diana Barnová. Básne recitovali Mychajlo Doboš (О. Lupij: „Svoje ľubiť"), Маrtin a Richard Rybákovci (Т. Ševčenko: „Zore moja večirňaja"). Na konci programu opäť zaznela báseň „Movo ridna, slovo ridne (Rostyslav Mychnov, Dorota Pločicová, Bohdana Studenková a ďalší „novaky"), ktorého obsah je mottom všetkých táborov. „Hlavným cieľom táborov a letných škôl ukrajinistiky je priblížiť deťom tisícročné tradície Rusínov – Ukrajincov tak, aby v budúcnosti nezabúdali na to, kde majú svoje korene a stali sa tými, ktorí pomôžu zachrániť našu národnostnú menšinu pred asimiláciou a iných nepriaznivých vplyvov," povedala v záverečnom príhovore hlavná organizátorka, „táborová mama", Helena Dohovičová. Na konci programu, ktorý moderovali Diana Barnová a Bohdan Dohovič, odovzdal predseda „PLASTu" dlhoročným členom „bulavy" diplomy s poďakovaním pri príležitosti jubilejného tábora. Odzneli ešte obľúbené táborové piesne „Oj, vydno selo", „Byj baraban", „Cyhanočka" a „Otaman" s gitarovým sprievodom Micahely Mušinkovej. A prišlo lúčenie, objatia, miestami aj úprimná drobná slza. Všetci sa do svojich domovov rozchádzali v nádeji, že sa o rok stretnú na 21. Republikovom tábore „PLASTu" „KARPATY 2016".

Svjatoslav Dohovič


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014