nazov plast2

Dôležité informácie pre účastníkov tábora „Karpaty 2017“

thumb 1008 001Vedenie Zväzu skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku dáva do vašej pozornosti dôležité informácie pre prihlásených účastníkov XX. Letnej školy ukrajinistiky a XXII. Letného tábora „Karpaty 2017“, ktoré sa uskutočnia od soboty 29.7.2017 do nedele 6.8.2017 v rekreačnom zariadení Zlatá Idka. Kvôli bezproblémovej príprave tábora žiadame Vás účastnícky poplatok vo výške 65 € poukázať bankovým prevodom na účet PLASTu – č. účtu: 25831572/0200 /IBAN – SK84 0200 0000 0000 2583 1572/ v termíne najneskôr do 30.6.2017. Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka tábora. Tí prihlásení, ktorí poplatok neuhradia v stanovenom termíne, nebudú do tábora zaradení.
Ďalej Vás žiadame:
- prekontrolovať ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH, ktorý je vyvesený na internetovej stránke www.karpaty-plast.sk. V prípade chýb alebo absencie mena dieťaťa, nám to oznámte e-mailom na adresu: helena @ dohovic.com.
Organizačné pokyny účastníkom tábora budú zaslané najneskôr do 15. júla 2017.
Tešíme sa na Vás v tábore.

Vedenie PLASTu


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014