nazov plast2

Darujte dve percentá daní našim deťom a mládeži

2017devjatyjden malZväz skautov "PLAST" ukrajinsko - rusínskej národnosti na Slovensku sa obracia na svojich priaznivcov a priateľov s prosbou o poukázanie 2% daní z príjmu za rok 2017 na rozvoj činnosti organizácie.

PLAST je organizátorom každoročných letných táborov a letných škôl ukrajinistiky „KARPATY", na ktorých sa pravidelne zúčastňuje viac ako 100 detí a mladých ľudí zo všetkých regiónov východného Slovenska, ale aj z Bratislavy či Ukrajiny. Pod gesciou PLASTu v Košiciach pracuje Krúžok ukrajinistiky, prostredníctvom svojich členov "PLAST" rozvíja svoje aktivity aj v Bratislave, Prešove či v Prahe. Okrem toho je spoluorganizátorom významných kultúrno-spoločenských podujatí – Vianočné a Novoročné koncerty s názvom „Vianočné a novoročné tradície národnostných menšín v Košiciach", Novoročný ples Rusínov-Ukrajincov v Košiciach a mnohých ďalších, ktoré každoročne pripravuje Ukrajinský národný zbor Karpaty.

Pomôžte nám pri organizovaní aktivít smerujúcich k zachovaniu tisícročných tradícií národnej a kultúrnej identity Rusínov - Ukrajincov na Slovensku. Presný postup, ako prispieť svojimi 2% dane z príjmu na činnosť jedinej mládežníckej organizácie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku nájdete na www.rozhodni.sk.
V prípade nejasností nás kontaktujte na: helena @ dohovic.com

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! DAŇOVÝ ÚRAD PRIJÍMA LEN NASLEDOVNÉ TLAČIVÁ (zverejnené dávnejšie už neplatia, za možné komplikácie sa ospravedlňujeme):


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014