nazov plast2

Boli sme na tábore PLASTu v Poľsku

polsca2015 01Dvaja členovia Zväzu skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku, Diana Barnová a Juraj Mušinka, sa od 11. do 22. júla zúčastnili Republikového junáckeho tábora PLASTu v Poľsku. Neďaleko Kulaszneho pri Sanoku vyrástlo bájne mestečko Atlantída 2015 a v tábore s rovnakým názvom sa stretlo 22 mladých ľudí z Poľska, Slovenska a Česka. O účastníkov sa starala „bulava" v zložení: Olena Bodnar, Juraj Mušinka, Natalia Dubanevyč, Roman Zadorožnyj, Olena Sloboďanyk a Stepan Sokil.
FOTOGALÉRIA

Po tom, čo sa zvítali starí známi a privítali noví účastníci, sa začala hneď zoznamovacia hra. Po nej nasledoval tradičný kolobeh prvého dňa: otvorenie tábora s prvým nástupom, informácie o táborových pravidlách a taktiež prvé táborové práce. Stavanie stanov – nových „prechodných domovov" , budovanie kuchyne, nosenie dreva a ďalšie - zvládli účastníci veľmi dobre a tak si mohli dopriať zaslúžený odpočinok po namáhavom dni.

V nasledujúcich dňoch sa naplno rozbehol táborový život. Junáci boli rozdelení do 4 skupín a neskôr, každá skupina mala pridelenú prácu. Či už išlo o službu v kuchyni, kde každá skupina pripravovala chutné jedlá pre všetkých, alebo rôzne „lekcie" spevu, prvej pomoci, skautingu a pod., junáci mali čo robiť a nikdy sa nenudili.
V tábore junáci dostali svoje pasy z Atlantídy, v ktorých bol plastový zákon, plastová hymna, hymna zakarpatských plastunov a podobne. V týchto pasoch boli tabuľka bodovania pre získavanie bodov na dosiahnutie potrebnej úrovne zručností. Body sa prideľovali napríklad za táborenie a skauting, kartografiu, varenie a práce v kuchyni, spev a prvá pomoc. Potrebnú úroveň zručností mohli junáci dosiahnuť počas celého tábora.

Táborová „bulava" pripravila bohatý program. Najviac zo všetkých hier sa deťom páčila ponožková bitka v blate, po ktorej si víťazi mohli užiť svoje víťazstvo posedením si v táborovej saune, ktorú postavili najstarší junáci. „Bulava" taktiež dala možnosť niekoľkým starším junákom vyskúšať si, aké to je byť vedúcim a túto úlohu si napokon vyskúšalo šesť účastníkov tábora.

Aký by to bol tábor PLASTu, keby sa neuskutočnila nejaká túra. Táto túra zabrala skoro celý deň, pretože pochod bol dlhý viac ako 35km. Po vyčerpávajúcom dni, junáci hneď zaľahli do svojich stanov..

V sobotu 18.júla sa zažil tábor konala tradičná kozácka svadba. Každý dostal svoju rolu - nevesta a ženích, družičky a družbovia, rodičia, kňaz, starosta, gazdiná, kuchári, hostia a samozrejme fotograf. Na tejto svadbe sa všetci zabavili a poriadne najedli z tradičného boršču a pirohov. Svadba neskôr pokračovala pri táborovej vatre. Pre niektorých to bol najkrajší bod programu v tábore.

Dva dni pred ukončením tábora, zavítali pri príležitosti výročia vzniku PLASTu v Poľsku do Atlantídy rôzni hostia a tiež televízia. Po spoločnej večeri sa všetci presunuli k táborovej vatre, kde zazneli rôzne piesne, ale aj príhody našich hostí z ich táborov.

Keď sa tábor chýlil ku koncu, bolo načase preveriť junákov z toho, čo sa počas celého tábora naučili. Previerky prebiehali v 7 disciplínach, kde bol každý hodnotený samostatne. Po sčítaní všetkých bodov sa víťazom stala účastníčka táboru zo Slovenska, Diana Barnová.

Posledný deň, posledný budíček, veľké balenie, posledné spoločné raňajky... Na miesto tábora postupne prichádzali rodičia, no pred slávnostným ukončením tábora mali deti ešte veľa práce.

Kde by sa malo konať ukončenie tábora, ako v bájnych vodách Atlantídy. Poslednú hymnu v tábore Atlantída 2015 si zaspievali účastníci v neďalekej rieke, kde sa konal posledný nástup. Po záverečných slovách hlavnej vedúcej Oleny Bodnar, sa nástup ukončil a spustila sa veľká vodná bitka. Junáci spolu s „bulavou" začali na seba špliechať vodu, čo bolo vzhľadom na horúčavu príjemným osviežením. Pri rozlúčke nechýbali ani vrúcne objatia. No všetci odchádzali s nádejou, že sa o rok stretnú znova.
Účasť členov Zväzu skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku na letnom tábore poľského PLASTu je prísľubom, že sa v budúcnosti opäť do väčšej miery rozvinie spolupráca medzi bratskými organizáciami na oboch stranách Tatier.

Diana Barnová


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014