nazov plast2

Články

Táborový denník 2017

SOBOTA 29.07.2017

2017persyjdenUž niekoľko rokov po sebe smerujú v polovici prázdnin kroky účastníkov letného stretnutia „KARPATY 2017" do rekreačného zariadenia Zlatá Idka pri Košiciach.smerovali cesty viac kroky účastníkov letného stretnutia „KARPATY 2014". Zo všetkých svetových strán sa zišli nielen tí, ktorí si už bez Letného tábora (LT) a Letnej školy ukrajinistiky (LŠU) nevedia svoje prázdniny ani predstaviť, ale aj množstvo nováčikov. Do 22. ročníka LT a jubilejného 20. ročník LŠU, ktoré s podporou Úradu vlády SR z programu „Kultúra národnostných menšín 2017" organizuje Zväz skautov „PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku, prišlo 94 detí a mladých ľudí zo všetkých kútov východného Slovenska, ale aj z Bratislavy.

Program prvého dňa bol tradičný – ubytovanie v prechodných domovoch, prvý nástup, informácie o táborových pravidlách. Aj v tomto roku sa účastníci zoznamovali prostredníctvom zaujímavých hier. Hneď v prvú noc pripravila „bulava“ pre starších nočnú hru, počas ktorej jednotlivé izby hľadali v areáli tábora svoje stratené kľúče, bez ktorých sa nevedeli odstať späť do postelí. Podarilo sa to takmer všetkým.
O účastníkov tábora sa stará „bulava" pod vedením hlavnej vedúcej Xénie Rybákovej. Jej členmi ďalej sú Michaela Mušinková, Juraj Mušinka, Martin Ňachaj, Ingrid Kačurová, Matúš Proner, Roman Dohovič, Kateryna Rozumyk, Bohdan Dohovič, Peter Zjatik, Emma Nogová, Bibana Bujdošová, Diana Barnová, Peter Buben, Michal Janko a Daniel Sabol. O lekcie v Letnej škole ukrajinistiky sa postarajú lektori Helena Dohovičová, Inna Rodovyč, Mária Rybáková, Оľga Kutková a Marta Kakoni. O pravidelné informovanie o tábore na webstránke v rámci možností internetového pripojenia a fotodokumentáciu sa postará Svjatoslav Dohovič a na zdravie detí bude dozerať Mária Lacová.

PRVÝ DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

NEDEĽA 30.07.2017

2017druhyjdenTáborový deň číslo dva sa začal prvou rannou rozcvičkou pod vedením Márie Rybákovej, ktorá sa v tomto roku po rozcvičke pre deti stará aj o špeciálnu rozcvičku pre naše lektorky. Dopoludnie naplnili prvé lekcie v Letnej škole ukrajinistiky s besedami o histórii „PLASTu“, o histórii Prešovska, či spev a poradová príprava. Veľa z mladších účastníkov sa prvýkrát zoznámilo s azbukou a prečítali po ukrajinsky prvé slová. Popoludní sme slávnostne otvorili tábor, prvýkrát sme vztýčili vlajky a prvýkrát zaznela aj Hymna zakarpatských plastunov. Účastníkov tábora pozdravil aj predseda „PLASTu“ Levko Dohovič. Po otvorení bola pre starších pripravená prvá hra v teréne, mladší sa hrali obľúbenú hru „Hore k výšinám“. Ešte pred večerou sa jednotlivé oddiely rozišli na porady, na ktorých si vymýšľali meno oddielu a pripravovali program, ktorým sa počas zábavného večera predstavili ostatným. Aké oddiely sú v tomto roku v tábore. Medzi mladšími to sú Šrekovci, Indiáni, Záchranári a oddiel z rozprávky do rozprávky, medzi staršími Omrvinky, Labužníci, Medvedice, kufre a Motýliky. Večernú zábavu starší ukončili hrami a mladší si urobili prvé zápisky do osobného denníčka „plastuna“.

DRUHÝ DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

PONDELOK 31.07.2017

2017tretijdenSpoznávanie rodného kraja, poklad, prvá vatra s úprimné blahoželania. To všetko bolo súčasťou programu tretieho dňa letného stretnutia „Karpaty 2017“. V škole ukrajinistiky sme spievali, učili sa azbuku z táborového šlabikára, zaoberali sa kartografiou, vypočuli si zaujímavé rozprávanie o Ukrajine a Prešovsku. Starší popoludní počas hry v prírode plnili úlohy, za ktoré dostávali kľúče, ktoré otvárali dvere k pokladu. Mladší v tábore súťažili a športovali. Ešte pred večerou starší pripravili všetko pre prvú táborovú vatru. Nástup pred večerným programom začala slávnostne. Účastníci tábora zablahoželali k vydaju Miške Mušinkovej, ktorá od malička chodí do tábora a už niekoľko rokov je vedúcou. Dvakrát zaznelo aj „Mnohaja lit“ v podaní bratov Ziatikových. Prvé pre tetu zdravotníčku Máriu Lacovú, ktorá v tomto roku oslávila okrúhle životné jubileum 70 rokov a ktorá sa od prvého tábora pred 25 rokmi v Mikovej stará o zdravie našich vašich detí. Druhé blahoželanie patrilo Sandre Ficere. Potom sa už všetci presunuli k táborovej vatre, kde sa spevom a hrami zabávali do neskorého večera. 

TRETÍ DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

UTOROK 01.08.2017

2017cetvertyjden malAj v štvrtý deň sa tábor „Karpaty 2017“ do nádherného a horúceho letného dňa. Po športových hrách strávili účastníci najväčšie horúčavy v tieni na lekciách koly ukrajinistiky a v rámci spoznávania rodného kraja všetkých zaujala veľmi zaujímavé rozprávanie o Andym Warholovi spojené s videoprojekciou, ktoré pripravila Katarína Rozumyková. Pre starších bola popoludní pripravené veľmi zaujímavá hra s názvom „Výmena“. Úlohou jednotlivých oddielov bolo priniesť z dediny od miestnych obyvateľov tieto veci – klobásu a slaninu, niečo ružové, niečo s kolesom, niečo živé, šaty s vlečkou vyšívané, miešačku, dve tehly, murársky set, kábel, bublinu do vodováhy, bielu pastelku, hudobný nástroj, jahody, niečo na písmeno „W“ s obecný rozhlas. A tak sa po dvoch hodinách v tábore zjavila aj stavebná miešačka, pes, kanárik a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Jeden oddiel ako „niečo živé“ dokonca priviedol aj miestneho chlapca s mandolínou, ďalší namiesto rozhlasu zamestnankyňu obecného úradu, ktorá číta oznamy. Skoro všetky oddiely priniesli všetky veci zo zoznamu a keď sa im niečo nepodarilo zohnať, veľmi kreatívne to niečím iným nahradili. Proces výmeny s miestnym obyvateľstvo navyše každý oddiel a ešte v priebehu tábora odprezentuje krátke dokumentárne filmy, ktoré sa určite objavia aj našej webstránke. Mladší popoludní športovali s hrali sa zaujímavé hry. Zábavný večer začal krátko scénkou „Titanic“ v podaní „bulavy“ natáčal, po ktorej sa začala obľúbená diskotéka.

ŠTVRTÝ DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

STREDA 02.08.2017

2017piatyjdenDeň uprostred letného stretnutia „Karpaty 2017“ bol dňom výletov. Pre mladších prišiel po raňajkách autobus a vybrali sa na dlhú cestu do Svidníka. Navštívili Múzeum ukrajinskej kultúry, kde sa dozvedeli veľa zaujímavého o našom rodnom kraji. Navštívili aj pamätník národného buditeľa Alexandra Pavloviča, ku ktorému položili kytičku kvetov a pozreli si aj časť exponátov z druhej svetovej vojny pred Vojenským múzeom. Po chutnom obede sa ešte previezli malebnými dedinkami, aby si pozreli niektoré z množstva drevených kostolíkov. Starší putovali po vlastných. Kvôli horúčavám bola ich túra v tomto roku o niečo ľahšia a smerovala na chatu Lajoška. Všetci spoločne sa „doma“ na Zlatej Idke stretli na večeri a pri hrách počas zábavného večera.

PIATY DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

ŠTVRTOK 03.08.2017

2017sestyjden malAni sme sa nenazdali a náš tábor sa prehupol do druhej polovice. Táborový štvrtol dňom naopak. Z „bulavy“ sa stal oddiel „opičiek“ a niektorí zo starších sa na jeden deň stali „bulavou“. Pod vedením Denisa Zjatika sa učili viesť tábor Aneta Morozová, Dávid Janko, Pavol Mikita, Jakub Gontkovský, Lukáš Vymětal, Sabina Šlampiaková, Nina Cuperová, Zuzana Bogricová a Timea Zaťková. Dočasná „bulava“ mala všetky povinnosti, ktoré začínali prípravou programu a jeho realizáciou. Nový oddiel „opičiek“ im prácu neuľahčil, skôr naopak im dal od rána pocítiť, ako to vyzerá , keď nie veľmi poslúchajú. Kým ešte slnko veľmi nepripekalo, starší po besede o drevených kostolíkoch tentokrát stavali „cerkvy z lobody“. V lese nad dočasným domovom tak vyrástlo šesť lesných chrámov. Popoludní po lekciách školy ukrajinistiky patrilo športovým hrám a večer bol opäť plný zábavy. Nočnej hry sa dočkali aj mladší, ktorí pri svetle sviečok hľadali indície pre rozlúštenie hádanky.

ŠIESTY DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

PIATOK 04.08.2017

2017semyjden malLetný tábor „Karpaty 2017“ sa blíži k svojmu záveru. Siedmy deň začal tradičným volejbalovým zápasom starších s „bulavou“ . Minuloročné prekvapenie v podobe vôbec prvého víťazstva „junactva“ sa v tomto roku nezopakovalo a víťazom sa stala „bulava“. Po dopoludňajších lekciách v škole ukrajinistiky sa popoludní začali skúšky záverečného programu pre rodičov. Po nich už začali prípravy na obľúbený sviatok Ivana Kupala, dievčatá vyrábali vence a morenu, chlapci pripravovali Ivana a vatru. Po zvyčajnom boji o Morenu sa už pоtôčikom plavili dievčenské venčeky, ktoré po pár metroch z vody lovili chlapci a spoločne sa potom v pároch zabávali pri vatre a napokon hľadali aj čarovný kvet paprade.

SIEDMY DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH

SOBOTA 05.08.2017

2017osmyjden malAni sme sa nenazdali a letné stretnutie „Karpaty 2017" sa nezadržateľne priblížila k svojmu koncu. Počas predposledného dňa účastníci tábora absolvovali posledné hry v prírode, intenzívne pripravovali aj program pre rodičov a zároveň sa tešili na večer. Ten už ako tradične patril oceňovaniu tých najlepších. Medzi mladšími zvíťazil v celkovom hodnotení oddiel Shrekovci, medzi staršími Labužníci. Súťaž v udržiavaní priadku vyhrali prekvapujúco dve chlapčеnské izby. Všetci čakali najmä na vyhlásenie výsledkov súťaže krásy s novým názvom „Krasuň i Krasunečka“. Napokon prišiel okamih pravdy a všetci sa dozvedeli mená tých „najkrajších". Medzi mladšími sa „Krasunečkoju“ stala Zoja Onušková pred Dorotkou Pločicovou a Romankou Krišťákovou, „“Krasuňom“ bol vyhlásený Аdam Onuška pred Slavom Kоrmaníkom a Riškom Baranom. Medzi staršími dievčatami najviac hlasov získala Katarína Kundrátová pred Zuzanou Bogricovou a Anetou Morozovou. Medzi chlapcami Jakub Gоntkovský predstihol Jakuba Maliňáka a Mirona Petríka. Posledný večer v tábore ukončila trochu predĺžená diskotéka, po ktorej sa všetci odobrali poslednýkrát do svojich táborových postelí.

ÔSMY DEŇ VO FOTOGRAFIACH

NEDEĽA 06.08.2017

2017devjatyjden malA opäť zazvonil zvonec a prišiel táborovej rozprávky koniec! Deväť dní ubehlo ako voda a prišiel ten posledný. Ráno sme sa zbalili a vypratali izby. Po raňajkách ešte stihli generálku programu pre rodičov a potom už čakali na ich príchod. Na slávnostnom ukončení tábora zložili prísahu PLASTu Aneta Morozová a Dmytro Pylypenko a potom sa všetci účastníci tábora spolu s rodičmi a priateľmi presunuli do klubovne Rekreačného zariadenia Zlatá Idka, aby rodičov opäť potešili svojim programom. V programe sa predstavili táborové talenty od tých najmenších až po najstarších. Pо „Mýte o stvorení sveta“, ktorý predniesol Riško Rybák naši najmenší Katarínka Dohovičová, Anička a Zoja Onuškové a Nataška a Borisko Mikušovi zaspievali pieseň „Letily husoňky“. Mikušovci pridali aj básničky „Ručky moji maleňku“. Najmladšie dievčatá Michaela Huzejová, Diana Gabriela Džalajová, Karin Čahojová, Lea Suchá, Ninka Kožárová, Terézia Ferková, Ella Keselicová, Lina Rozumyková, Vanesa Herbertová, Bibiana Gontkovská, Romana Krišťáková a Zojka Onušková zatancovali chorovod s prvkami gymnastiky. Po nich sa predstavili talentovaní huslisti Slavomír a Nicolas Kormaníkovci s trоma pesničkami. Pri populárnej piesni „Majeran, majeran“ im spevom pomáhali aj Katarína Kundrátová, Valéria Husárová, Lucia Pašmiková a Nikola a Ivana Halčíkové v sprievode akordeónu Petra Zjatika. Básňami „Svjato bukvara“ v podaní Maťka Rybáka, „Necurajtesj toho slova“ v podaní Alexa a Riška Ladičových a básňou „Movo ridna, slovo ridne“ v podaní Katarínky Dohovičovej, Dorotky Pločicovej a mladších účastníkov tábora sme blízkym pripomenuli aj základné motto tábora – nezabudnúť rodnú reč a krásne tradície našich predkov. Predstavili sa aj tohtoroční laureáti známeho festivalu Makovická struna bratia Denis a Peter Zjatikovci. Po záverečnom bloku piesní v podaní Valérie Husárovej, Kataríny Kundrátovej, Lucie Pašmikovej a Nikoly a Ivany Halčíkových a všetkých účastníkov tábora nasledovalo poďakovanie hlavnej organizátorky Heleny Dohovičovej, pre ktorú si účastníci tábora pripravili aj prekvapenie. Mária Rybáková, Martin Ňachaj a Denis Rybák jej v mene všetkých zablahoželali k životnému jubileu 70 rokov, ktoré mala v máji a na jej počesť odznelo aj „Mnohaja lit“. Na záver programu, ktorý moderovali Julianka Savčáková a Sabina Šlampiaková, si všetci vo fotohistórii pripomenuli deväť nezabudnuteľných dní na Zlatej Idke. Potom už prišlo lúčenie, objatia, občas aj nejaká slza a odchod domov so sľubom, že sa o rok stretneme znova.

DEVIATY DEŇ VO FOTOGRAFIÁCH


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014