nazov plast2

DEŇ DRUHÝ - 30.07.2023

web022023Táborový deň číslo dva sa začal prvou rannou rozcvičkou pod vedením Márie Rybákovej. Dopoludnie naplnili prvé lekcie v Letnej škole ukrajinistiky s besedami o histórii „PLASTu“, čispev a poradová prípravaa prvé hry v teréne. Popoludní sme slávnostne otvorili tábor, prvýkrát sme vztýčili vlajky a prvýkrát zaznela aj Hymna zakarpatských plastunov. Účastníci tábora zablahoželali hlavnej vedúcej Xénii Rybákovej k narodeniu jej syna Rafaela, špeciálny darček a sladkú tortu darovali aj lektorke Marte Kákoni k jej životnému jubileu, ktorej jej vnučky Tamara a Aňa Onuškové zaspievali aj pieseň „Babusia – sonečko“ Účastníkov tábora aj jubilantku pozdravila aj dlhoročná organizátorka táborov od ich prvého ročníka Helena Dohovičová, na otvorení bol prítomný aj čestný predseda „PLASTu“ na Slovensku Levko Dohovič. Po o tvorení tábora nasledovali ďalšie hry v prírode. Ešte pred večerou sa jednotlivé oddiely rozišli na porady, na ktorých si vymýšľali meno oddielu a pripravovali program, ktorým sa počas zábavného večera predstavili ostatným. A aké oddiely sú v tomto roku v tábore. Medzi mladšími to sú Parlament, Gambleri a Čudác, medzi staršími Čedar, (E)mentál, Olomoucké syrečky, Hermelín a Niva.

FOTOALBUM


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014