nazov plast2

DEŇ DRUHÝ - 8. 8. 2022

220808 titulkaTáborový život sa hneď v druhý deň rozbehol naplno. Po rannej rozcvičke s Máriou Rybákovou prišli prvé lekcie v Letnej škole ukrajinistiky. Na tých si účastníci zopakovali tradičné táborové piesne so Emou Nogovou a Nikolou Halčíkovou, hovorili o histórii a tradíciách pôvodného ukrjajinského obyvateľstva na Slovensku s lektorkami Helenou Dohovičovou, Máriou Rybákovou a Martou Kákoni, s Innou Rodovyč si zopakovali svoje vedomosti o PLASTe, Bohdan Dohovič a Matúš Pančák im dali zabrať pri poradovej príprave, v rámci praktického skautingu sa s Danielom Sabolom zoznamovali s kartografiou a s Matúšom Pronerom sa učili základy prežitia v prírode. Popoludní bol tábor slávnostne otvorený, zaznela Hymna zakarpatských plastunov a nad Zlatou Idkou zaviali táborové vlajky - slovenská a ukrajinská. Po hrách v prírode si už jednotlivé „hurtky“ pripravovali program na večerné predstavovanie a vyberali meno svojho oddielu. A tak až do konca tábora budú v novactve oddiely – Potterskauti, Kubobaškovci, Draci, Zaklínači v kvetináči. A v junactve – Silné emancipované ženy + 2, Snitcheri, Romale zaklinačos, Sme čarovní a Čarodejovia.

FOTODENNÍK - 8. 8. 2022


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014