nazov plast2

Zjazd zvolil nové vedenie PLASTu

2017zjizd malV rekreačnom zariadení Zlatá Idka sa v sobotu uskutočnil 9. zjazd Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku. Delegáti zjazdu si vypočuli správu o činnosti organizácie od roku augusta 2013, ktorú predniesol predseda Levko Dohovič. Predsedníčka kontrolno-revíznej komisie Mária Rybáková predniesla správu o činnosti tohto orgánu. V diskusii delegáti hovorili o budúcej činnosti PLASTU a o možnostiach jej oživenia a posilnenia. Vo voľbách bolo zvolené nové vedenie organizácie. Predsedom bude aj v nasledujúcich štyroch rokoch Levko Dohovič. Predsedníctvo bude pracovať v zložení Roman Dohovič (podpredseda), Xénia Rybáková (tajomník), Helena Dohovičová (ekonóm), Michal Janko (referent pre činnosť „novactva“ do 12 rokov), Martin Ňachaj (referent pre činnosť „junactva“ do 18 rokov), Diana Barnová (referent pre činnosť starších do 35 rokov) a Svjatoslav Dohovič (referent pre činnosť seniorov). Predsedníčkou Kontrolno-revíznej komisie ostala Mária Rybáková, jej členmi sa stali Katarína Rozumyková a Juraj Mušinka.
SPRÁVA O ČINNOSTI
UZNESENIE


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014