nazov plast2

Vyhlásenie

nowar01VYHLÁSENIE NÁRODNOSTNEJ MENŠINY UKRAJINCOV SLOVENSKA A OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ PÔSOBIACICH V RÁMCI MENŠINY NA PODPORU MIERU V EURÓPE, NEZÁVISLOSTI A DEMOKRATICKEJ VOĽBY UKRAJINY!

Občianske združenia pôsobiace v rámci ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku (Slovensko-ukrajinská spoločnosť, Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka v Bratislave, Ukrajinská nedeľná škola v Bratislave, Zväz skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku, Ukrajinský národný zbor Karpaty a ďalšie) a tiež jednotlivci ukrajinskej národnosti žijúci na Slovensku s hlbokým znepokojením sledujú situáciu na ukrajinských hraniciach, pozdĺž ktorých je rozmiestnené bezprecedentné množstvo ruských vojakov a bojovej techniky.

Ruská federácia už 8 rokov ohrozuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, 8 rokov Ukrajinci dávajú svoje životy na obranu nielen územných hraníc svojej vlasti, ale aj za obranu práva Ukrajiny na demokratický rozvoj. Nedávne udalosti ukázali, že agresia Ruskej federácie proti Ukrajine je hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú európsku bezpečnosť.

Požiadavky Ruska nemôže demokratický svet akceptovať za žiadnych okolností, pretože by prepísali celú bezpečnostnú architektúru a svet, do ktorého sa Slovensko a ďalšie krajiny po roku 1989 pridali a kam sa Ukrajina túži pridať. Občania krajín, v ktorých žijú, majú právo rozhodnúť, kam a do ktorých obranných štruktúr chcú patriť. Výnimkou nie je ani Ukrajina, ktorej v tom chce zabrániť ruská agresia.

Teraz je čas aktívne zmobilizovať uvedomelých Ukrajincov na Ukrajine a v zahraničí na podporu slobodnej, zjednotenej a integrálnej Ukrajiny.

Sme preto veľmi vďační všetkým krajinám Európskej únie a ostatným demokratickým štátom za ich úsilie o zachovanie suverenity a slobody Ukrajiny a za ich diplomatickú, vojenskú a ekonomickú podporu Ukrajine.

Sláva Ukrajine!


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014