nazov plast2

Uctime si pamiatku obetí hladomoru

holodomor mal„Muži, ženy a deti, ktorí prišli o život počas tohto hladu, sa stali obeťami krutej politiky a účelového konania režimu Josipa Stalina. Ukrajinský národ zdolal hrôzy hladomoru, preukázal svojho ducha a odolnosť a nakoniec vytvoril slobodnú a demokratickú spoločnosť," povedal pred niekoľkými dňami americký prezident Joe Biden pri príležitosti výročia hladomoru rokov 1932 až 1933 na Ukrajine. Počas štvrtej novembrovej soboty si Ukrajinci na celom svete pripomínajú pamiatku 7,5 ,miliónov obetí jednej z najmasovejších genocíd v histórii. Aj predstavitelia mládežníckej organizácie „PLAST“ a ďalších organizácií ukrajinskej národnostnej menšiny sa každoročne v tento deň stretávali na panychíde pri kríži-pamätníku pred katedrálny chrámom sv. A, Nevského v Prešove. Kvôli lockdownu sa v tomto roku panychída nemohla uskutočniť a tak Vás prosíme, aby ste si počas posledného novembrového víkendu uctili pamiatku obetí hladomoru zapálením sviečky.

Zároveň Vám prinášame aj vyhlásenie občianskeho združenia „Ukrajina-2050“ k výročiu hladomoru a informáciu o výstave „Popravení hladom“ o týchto smutných udalostiach, ktorú v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku pripravilo Slovenko-ukrajinské kultúrne a informačné centrum v Prešove. Ako nás informovali z Ústrednej rady ZRUSR výstavku je možné pozrieť si individuálne v režime OP (očkovaní alebo po prekonaní koronavírusu) po dohode na telefónnych číslach 051/77 330 08 або 0918/632 843.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014