nazov plast2

Titul „Zasluženyj dijač mystectv Ukrajiny“ pre Levka Dohoviča

levko1 malPrezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ocenil pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny (24. augusta 2020) prezidentským dekrétom štátnymi vyznamenaniami 25 zahraničných osobností. Umeleckému vedúcemu a dirigentovi Ukrajinského národného zboru Karpaty a predsedovi Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku Levkovi Dohovičovi udelil titul „Zasluženyj dijač mystectv Ukrajiny“. Ocenený bol aj ďalší z čelných predstaviteľov svetového „PLASTu“. Rádom kniežaťa Jaroslava Múdreho V. stupňa prezident Zelenský vyznamenal aj Ľubomyra Romankiva z Kanady, prezidenta Charitatívneho fondu vedúceho „plastuna“. Srdečné blahoželania obom vyznamenaným prišli aj od Konferencie ukrajinských plastových organizácií (KUPO). Pripájajú sa k nim aj všetci členovia „PLASTu“ na Slovensku.

DEKRÉT PREZIDENTA UKRAJINY

BLAHOŽELANIE KUPO


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014