nazov plast2

Spolu so slovenskými skautmi sme doniesli Betlehémske svetlo na Ukrajinu

Na slovensko-ukrajinských hraniciach medzi Ubľou a Velykym Berezným sa v nedeľu 12. decembra stretli v úzkom kruhu v súlade s protipandemickými opatreniami zástupcovia skautských organizácií na Slovensku – Východoslovenskej skautskej oblasti Slovenského skautingu a Zväzu skautov “PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku, aby skautom z ukrajinského „PLASTu“ zo Zakarpatska odovzdali tradičné Betlehémske svetlo. Našim druhom z Ukrajiny svetlo za „PLAST“ na Slovensku odovzdali člen vedenia Voloďa Kravec, junáctvo reprezentovali Peter Alexej Begeni a Lucia Pašmiková a nováčikov Kristína Kravec.

svitlo2021 00mal svitlo2021 01mal svitlo2021 03mal
svitlo2021 02mal svitlo2021 04mal svitlo2021 05mal

Betlehémske svetlo putuje Slovenskom vždy v predvianočnom období už viac ako tri desaťročia. V tomto roku sa svetlo rozhorelo 11. decembra v rakúskom Salzburgu prevzatím plamienka z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme, ktorý kvôli pandémii prišiel do Európy letecky na konci novembra. Z Rakúska sa v ten istý deň vydalo Betlehémske svetlo na púť do celej Európy. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty - spoločných univerzálnych hodnôt vlastných ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014