nazov plast2

SKVELÁ SPRÁVA: HLÁSTE SA DO TÁBORA „KARPATY 2017“

karpaty2016 malVedenie mládežníckej organizácie Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku oznamuje, že jubilejná XX. Letná škola ukrajinistiky a XXII. Letný tábor „Karpaty 2017" sa uskutočnia od soboty 29. júla do nedele 6. augusta 2017 v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Projekt realizujeme s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci programu „Kultúra národnostných menšín 2017". Vzhľadom na finančné zdroje a možnosti ubytovania je počet účastníkov tábora obmedzený, preto Vás prosíme, aby ste svoje prihlášky zasielali čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 20. mája 2017. V súvislosti s vyššie uvedeným organizátori ukončia výber účastníkov do 30. mája 2017. Zoznam prihlásených bude zverejnený na internetovej stránke www.karpaty-plast.sk, kde sa budú zverejňovať všetky informácie, týkajúce sa tábora. Prihlásiť sa môžu deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov. Organizačné pokyny prihláseným účastníkom pošleme najneskôr do 30. júna 2017. Účastnícky poplatok 65 € treba realizovať bankovým prevodom na účet IBAN SK84 0200 0000 0000 2583 1572 do 30. júna 2017.
Tešíme sa na stretnutie s našou mládežou.

Organizátori.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE A TLAČ (vyplnenú prihlášku pošlite najneskôr do 20. 5. 2016 na adresu):
Mgr. Leontin Dohovič, Pajorova 14, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu helena @ dohovic.com)


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014