nazov plast2

Prezident Ukrajiny sa stretol so zástupcami ukrajinskej menšiny na Slovensku

tato zelenskyj mal 

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj sa včera v Bratislave stretol so zástupcami ukrajinskej národnostnej menšiny a osobne odovzdal Levkovi Dohovičovi, umeleckému vedúcemu zboru Karpaty a predsedovi mládežníckej organizácie PLAST štátne vyznamenanie - titul "Zaslúžilý pracovník umenia Ukrajiny". Na stretnutí bola prítomná aj členka vedenia zboru Karpaty a mládežníckej organizácie PLAST Helena Dohovičová.

VIAC INFORMÁCIÍ 
tato zelenskyj1mal 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014