nazov plast2

Pandémia nezastavila usilovnú prácu zboru Karpaty a mládežníckej organizácie „PLAST“

Žijeme vo veľmi ťažkej dobe, poznačenej neviditeľným nepriateľom koronavírusom Covid-19. Pred rokom, po úspešných novoročných podujatiach, sme boli plní nadšenia a elánu do ďalšej práce. Plány boli veľké, ale pandémia vplýva na všetky oblasti nášho života, vrátane kultúrnej a spoločenskej činnosti Ukrajinského národného amatérskeho zboru Karpaty z Košíc a Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku.

projekty mal 1 projekty mal 2 projekty mal 3
projekty mal 4 projekty mal 5

Teší nás, že sa „PLASTu“ napriek pandémii podarilo zrealizovaž všetky hlavné projekty roku 2020– XXIII Letnú školu ukrajinistiky a jubilejný XXV letný tábor „Karpaty 2020“, ktorých sa zúčastnilo 106 osôb. Tešíme sa aj z toho, že sa s finančnou podporou „PLASTu“ už piaty krát v obci Lesné pri Michalovciach uskutočnil aj letný skautský tábor „Kanaš 2020“. Zorganizovali ho samostatne naši vychovávatelia „PLASTu“ a „junactvo“ (mládež od 12 do 18 rokov), ktorí vyrastali a národne sa uvedomovali v našich táboroch. Je to mládež z rôznych kútov nášho regiónu. „Junaky: M. Gajdoš, P. Gajdoš, M. Pančák, M. Marko a F. Hvizd zo Svidníka, M. Berežňák z Beňadikoviec, P. A. Begéni a L. Samuheľová z Košíc, O. Leferovič a A. Piter-Bučková z Prešova, S. Vojčák z Medzilaboriec, J. Štefanišin z Rovného, L. Uram-Hricfková z Habury, L. Pašmiková z Mašurova, I. Halčíková z Nižnej Jedľovej a vedúci stretnutia vychovávatelia „PLASTu“ А. а І. Ivančíkové zo Svidníka, D. Janko a E. Nogová z Košíc, V. Šaková z Medzilaboriec. Veríme, že práve oni ponesú ďalej našu štafetu, hoci podmienky sú stále zložitejšie.

Do septembra 2020 v Košiciach systematicky pracoval aj krúžok „novakov“ (deti od 6 do 12 rokov) pod vedením Vladimíra Kravca. Kvôli pandémii je jeho činnosť dočasne zastavená. Krúžok sa zúčastnil aj na tábore „Kanaš 2020“, kde si jeho účastníci mohli v praxi vyskúšať svoje skautské schopnosti pri práci s mladšími skautmi. Je to potvrdením toho, že naša dlhoročná práca nebola zbytočná. Systematicky pracovala aj Nedeľná škola ukrajinistiky v Bratislave. Projekt na jej financovanie bol realizovaný prostredníctvom „PLASTu“.

Už viac ako desať rokov celý ukrajinský svet v tretí májový štvrtok oslavuje „Deň vyšyvanky“. Koronakríza aj tento sviatok v roku 2020 preniesla do online priestoru. K sviatku Ukrajincov celého sveta sa pripojil aj „PLAST“ na Slovensku, ktorý pod záštitou Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku spoločne so Spojenou školou T. Ševčenka a Materskou školou s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove a Základnou a materskou školou v Jarabine pripreavil „Sviatok vyšyvanky 2020 online“.

V roku 2020, tak ako v predchádzajúcich rokoch, „plastuny“ celého sveta v predvečer vianočných sviatkov „plastuny“ rozniesli „Betlehémsky oheň mieru“. Kvôli koronavírusu bolo odovzdávanie tentoraz špecifické, nie osobné, ale online., V mene členov „PLASTu“ na Slovensku svetlo od Lotyšska symbolicky prevzala v Medzilaborciach Lívia Uram-Hricková a symbolicky ho odovzdala do Rakúska.

Kvôli koronakríze boli zložitejšie podmienky činnosti zboru Karpaty, ktorá má oveľa širší záber, pretože zbor sa, okrem koncertov v Košiciach aj mimo nich, aktívne zúčastňuje aj kultúrno-spoločenskej práce, a tiež v činnosti Regionálnej rady ZRUSR v Košiciach.

Pri príprave projektov zboru Karpaty sme sok 2020 pomenovali ako rok významných jubileí: jubilejný 20. ročník Novoročného koncertu podľa juliánskeho kalendára, slávnostný koncert pri príležitosti 35. výročia založenia zboru so sprievodom orchestra Musica Iuvenalis a 85. narodeniny jeho zakladateľa a dirigenta Levka Dohoviča.
Čo sme v roku 2020 stihli:
- 6. januára sa uskutočnil tradičný, už 19. ročník „Štedrého večera s Karpatami“ s účasťou viac ako 60 hostí, medzi ktorými boli aj podpredseda vlády SR Richard Raši, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, dlhoroční sponzori a priaznivci zbor Karpaty;
- 11. januára sa uskutočnil už 29. ročník Novoročného plesu „Malančynoho večora“ s účasťou 360 hostí, ples krátkym programom otvoril Zasklúžilý akademický Zakarpatský národný zbor (ZAZNZ) z Užhorodu;
- 12. januára sa uskutočnil jubilejný 20. ročník Novoročného koncertu, ktorého umelecký program pripravil ZAZNZ. Dramaturgiu koncertu pripravila jeho umelecká vedúca Natália Petij – Potapčuk v spolupráci s dirigentom zboru Karpaty. Koncert bol nielen jubilejný, ale z umeleckého hľadiska bol aj vrcholom všetkých doterajších ročníkov. Viac ako 400 divákov ocenilo každé číslo programu búrlivým potleskom;
- v rámci projektu „Vitajte v klube“ sa 29. septembra v klube Regionálnej rady ZRUSR uskutočnilo stretnutie s jubilantom Levkom Dohovičom, 30. septembra sa uskutočnil literárny večer pri príležitosti 120. výročia smrti Alexandra Pavloviča a 28. novembra sa uskutočnilo stretnutie s názvom „Pieseň – duša národa“.

Čo nám koronakríza nedovolila:
Neuskutočnil sa slávnostný koncert pri príležitosti 35. výročia založenia zboru Karpaty, ktorý bol plánovaný na 8. novembra 2020 v Dome umenia v Košiciach, kde sa uskutočnili aj predchádzajúce jubilejné koncerty zboru s účasťou vyše 700 divákov. Kvôli pandémii bolo rozhodnuté zahrnúť slávnostný koncertov do projektov pre rok 2021.
Pri príležitosti jubilea zboru bola vydaná publikácia o histórii a činnosti zboru s názvom „35 rokov zboru Karpaty“ s bohatou fotodokumentáciou – 160 farebných fotografií. Vydanie publikácie finančne podporili Úrad vlády SR a Košický samosprávny kraj.
Nepodarilo sa zrealizovať koncert „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“, ktorý sa každoročne uskutočňuje v rámci „Dní Ukrajiny v Košiciach“ a ktorého cieľom je uctiť si významné osobnosti našej histórie a ukázať bohaté tradície nášho národa. Motto koncertu je: „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, neváži si svoje tradície, svoje významné osobnosti – je odsúdený na zánik“.
V rámci projektu „Leť naša pieseň" sa uskutočnil len Novoročný koncert. Neuskutočnili sa dva tematické koncerty v našom regióne, jeden sa mal uskutočniť 6. decembra v obci Ľutina. Pre tieto dva projekty Fond na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR (ďalej Fond) predĺžil termín ich realizácie do 30. júna 2021.

Okrem spomínaných projektov sa v decembri každoročne v Košiciach organizujú veľmi populárne koncerty s názvom „Vianočné tradície národnostných menšín v Košiciach“. Posledný, 13. ročnák, sa uskutočnil v roku 2019. Program koncertu je venovaná vianočným tradíciám. Po každom koncerte, dostáva viac ako 400 jeho účastníkov symbolické drobné darčeky a na nádvorí Historickej radnice v Košiciach sa pohostia „Karpatským punčom“. 6. januára 2021 sa neuskutočnil ani 20. ročník „Štedrého večera s Karpatami“.

V roku 2021 boli na Fond podané projekty „Leť naša pieseň“, „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“ a slávnostný koncert „35 rokov zboru Karpaty“.

„PLAST“ požiadal o finančnú podporu na tieto projekty – «XXIV Letná škola ukrajinistiky a XXVI letný tábor „Karpaty 2021“, ktoré by sa mali uskutočniť od 25. júla do 1. augusta 2021. Nový projektami sú „Nedeľná škola ukrajinistiky v Košiciach“ a „Mládež naša budúcnosť“ , zameraný na školenie vychovávateľov táborov „PLASTu“. Práca s mládežou je našou prioritou.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že pracujeme v špecifických podmienkach v mnohonárodnostnom meste Košice, v ktorom reprezentujeme bohatú kultúru nášho národa. Máme široké publikum, o čom svedčia aj zaplnené sály na našich podujatiach. Našu činnosť podporuje aj Mesto Košice, čoho dôkazom sú aj slová viceprimátorky Lucie Gurbaľovej: „Dovoľte mi v mene mesta Košice srdečne zablahoželať Ukrajinskému národnému zboru Karpaty, ktorý oslavuje už 35. výročie od svojho vzniku. Oslavy mali vyvrcholiť túto jeseň slávnostným Galakoncertom v koncertnej sále Domu umenia v Košiciach v snahe čo najviac priblížiť verejnosti jedinečnú krásu a kultúrne dedičstvo ukrajinského národa, najmä v oblasti zborového umenia. Veríme, že aj napriek aktuálnej situácii s koronavírusom sa tak stane čoskoro. Váš repertoár tvoria desiatky ukrajinských piesní a piesní iných národností, odohrali ste množstvo koncertov na Slovensku i v zahraničí. Zbor s obľubou študuje liturgické skladby, v ktorých vyniká jeho muzikalita i odborné danosti pána dirigenta Levka Dohoviča. Vďaka nemu je mesto Košice bližšie k duchovnému bohatstvu a tradíciám ukrajinského národa. Všetkým Vám zo srdca prajem pevné zdravie a veľa tvorivého elánu do budúcna.“

Vedenie Karpát, rovnako ako mnoho iných umeleckých súborov na celom svete, sa v týchto nezávideniahodných podmienkach, snaží udržiavať kontakt s členmi zboru a jeho priaznivcami online vo virtuálnom svete na sociálnych sieťach. Ich prostredníctvom bol v deň výročia založenia zboru odvysielaný videozáznam z koncertu „30 rokov Karpát“. Rovnako 6. januára 2021 aj video zo „Štedrého večera s Karpatami“, pripomenuli sme si aj „Malančyn večir“ a novoročný koncert podľa Juliánskeho kalendára.

Karpaty sa zúčastnili aj na Medzinárodnom online festivale ukrajinskej kultúry s názvom „Celý svet.Ukrajina“ v ukrajinskom meste Skadovsk spolu s umeleckými súbormi z Austrálie, Argentíny, Brazílie, Španielska, Jordánska, Kanady, Nemecka, USA a Turecka.

Na záver: „V pesimizme musíme hľadať optimizmus, mať pred sebou cieľ a ísť ďalej!“

Helena Dohovičová
(publikované v dvojtýždenníku "Nove žyťťa")

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014