nazov plast2

ONLINE MARATÓN LESI UKRAJINKY AJ V BRATISLAVE

Žiaci Ukrajinskej školy v Bratislave sa pripojili k online Maratónu Lesi Ukrajinky - medzinárodnej súťaži pri príležitosti 150. výročia narodenia ukrajinskej spisovateľky, prekladateľky, folkloristky, kultúrnej aktivistky, priekopníčky ukrajinského feministického hnutia, spoluzakladateľky literárneho spolku "Plejáda", ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ženy ukrajinskej histórie.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014