nazov plast2

Od Mikovej 1991 do Zlatej Idky 2020

Už onedlho zaznie 25 krát „Hymna zakarpatských plastunov“ na počesť otvorenia Letného tábora „KARPATY“, ktorého organizátorom je Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku. Symbolicky v sobotu 25. júla 2020 sa v dočasnom domove, Rekreačnom zariadení Zlatá Idka“ začínajú 25. Letný tábor a 23. Letná škola ukrajinistiky „KARPATY 2020“. Pozrite si „púť“ od Mikovej 1991 do Zlatej Idky 2020 vo fotoprezentácii.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014