nazov plast2

Najkrajší na svete: Deň otcov v Ukrajinskej škole v Bratislave

Žiaci, rodičia a učitelia Ukrajinskej školy v Bratislave sa v nedeľu 21. júna stretli pri príležitosti Dňa otcov, aby zablahoželali svoji najkrajším oteckom. Deti s veľkou radosťou obdarovali otcov listmi – ružami, ako symbol úprimnej lásky a úcty. Veď otec je pre dieťa krídlami, oporou, ochranou aj nádejou. „Otec a mama – dve horúce slnká, ktoré nám darujú nádej a teplo,“ zaspieval Nazar Jaremčuk. A naozaj, otcova láska je výnimočná, je v nej málo slov. Ale je nedocenená...

2020denotcov1 mal 2020denotcov2 mal 2020denotcov3 mal

Oslava Dňa otcov bola zároveň poslednou hodinou v Ukrajinskej škole v Bratislave v školskom roku 2019/2020. Na stretnutí sa hodnotila činnosť školy. Prítomní si pripomenuli zaujímavé chvíle zo škoolského života: skúšky na koncerty, vyučovanie ukrajinskej azbuky a gramatiky, zoznámenie sa so známymi osobnosťami literatúry, ale aj so súčasnými spisovateľmi, znýmymi Ukrajincami, ktorý preslávili náš národ v celom svete. Spomenuli aj to, čo sa ako nové dozvedeli z histórie a súčasnosti. Ukrajiny: rozvoj kinematografie, športu, kultúry. Podelili sa svojimi dojmami a pocitmi z dištančného vyučovania. Riaditeľka školy Mária Rybáková sa všetkým poďakovala za prácu a aktívnu účasť na živote školy, za rozvoj kultúry, za zachovanie národnej identity, za spoluprácu s ukrajinskou komunitou. Žiaci dostali aj certifikáty o úspešnom ukončení školského roka 2019/2020 a Poďakovanie. Nechýbali ani sladkosti, ktoré žiaci školy majú tak radi!
A pred nami sú prázdniny, a prázdniny, to je už iná história.

História sviatku začala v USA. Práve tan ho iniciovala Sonora Smart (vydatá Dodd), ktorá sa rozhodla v roku 1909 sa takýmto spôsobom vysloviť poďakovanie svojmu otcovi Williamovi Jacksonovi Smartovi. Dôvodom bolo, že otec Sonory sa po ovdovení sám staral o šesť detí a stal sa skutočným príkladom mužnosti, lásky a oddanosti. Otec urobil absolútne všetko preto, aby jeho deti neprišli o záujem, porozumenie a lásku, akú im môže dať jedine ich rodina. Každé z detí išlo svojou cestou. Sonora sa vydala. Raz, keď bola na bohoslužbe pri príležitosti Dňa matiek, sa zamyslela nad tým, že podobný sviatok by mali mať aj muži. So svojou myšlienkou venovať slávnostný deň aj všetkým otcom na svete sa obrátila na mestskú radu úrad. Tá ju podporila. Onedlho sa sviatok stal populárnym aj v ďalších mestách USA. V roku 1966 podpísal prezident USA Lyndon Johnson rozhodnutie, ktoré potvrdilo nový národný sviatok – Deň otcov. Do roku 2012 sa tento sviatok rozšíril do 128 krajín sveta.

Takmer na celom svete sa Deň otcov oslavuje počas tretej júnovej nedele. Hoci v niektorých krajinách sa rozhodli venovať mu iný deň. Napríklad v Brazílii je to druhá augustová nedeľa, v Taliansku 19. marec a v Poľsku 23. jún. Symbolom sviatku sú ruže, ktoré sa nosia pri srdci pripnuté na odeve. Červené ruže sai vyberajú, ak je otec nažive, biele, keď už opustil náš svet.
Pre Ukrajinu je Deň otcov pomerne mladý sviatok. Pravdou he, že neoficiálne sa oslavoval už dávnejšie. Iniciátormi tohto sviatku bolo medzinárodné občianske združenie „Medzinárodné centrum rodičovstva“ a Celoukrajinský občiansky výbor na podporu rodiny, ktorý v roku 2009 vyhlásil tretiu septembrovú nedeľu Celonárodným dňom otca na Ukrajine. V marci 2019 vláda Ukrajiny schválila návrh prezidentského výnosu a potvrdil nový oficiálny sviatok – Deň otcov, ktorého oslavám venoval každoročne tretiu nedeľu júna. Rozhodnutie bolo prijaté s cieľom podpory a posilnenia inštitútu rodiny a zvýraznenia postavenia muža ako otca pri výchove detí na celoštátnej úrovni. Prezident Ukrajiny výnos podpísal 18. mája 2019 a sviatok sa aj na Ukrajine dostal na štátnu úroveň.

Oľga Ostrohľad
Učiteľka ukrajinskej školy v Bratislave

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014