nazov plast2

Na „Mnohaja i blahaja lita“ Márii Rybákovej

rybakovaVýznamné životné jubileum 70 rokov oslavuje Mária Rybáková, rodáčka z nádhernej lemkovskej obce Miková, rodnej obce ropdičov slávneho umelca popartového umelca Andy Warhola.
Marika Rybákovaá sa narodila 14 septembra 1950 v sedliackej rodine Koropčákovcov. Ukrajinskú základnú školu absolvovala v Malej Poľane v roku 1966. v roku 1970 maturovala v ukrajinskej triede Strednej pedagogickej školy v Prešove. Počas štúdií v Prešove bola aktívnou členkou mládežníckeho súboru „Vesna“ V roku 1975 ukončilka štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, a v roku 1986 úspešne obhájila doktorandskú prácu.

Ako pedagóg pôsobila postupne na dvoch základných školách V červenom kríži a na Nevädzovej ulici v Bratislave. V rokoch 1977 – 1997 učila na Strednej priemyselnej škole polygrafickej v Bratislave. Od roku 1998 až dodnes je riaditeľkou súkromného fitnescentra.

V roku 1975 sa vydala za Romana Rybáka, do uvedomelej ukrajinskej rodiny emigrantov zo západnej Ukrajiny, ktorí svoje deti Romana a Larisu vychovali v národno uvedomelom duchu. Prostredie ukrajinskej rodiny malo veľký vplyv na budúcu činnosť jubilantky v ukrajinskej spoločensko-kultúrnej oblasti.

Z manželom Romanom sa zoznámili v Dramatickom súbore Tarasa Ševčenka v Bratislave, ktorého aktívnymi členmi sú dodnes. Vychovali dve uvedomelé deti Slavka a Xéniu.
Mária Rybáková aktívne pôsobí aj v spoločensko-kultúrnej sfére pri prezentácii kultúrnyhch tradícií Ukrajincov na Slovensku. Okrem dlhoročnej činnosti v dramatickom súbore Tarasa Ševčenka je riaditeľkou Ukrajinskej nedeľnej školy v Bratislave a predsedníčkou „Krajovoji Plastovoji Rady“ na Slovensku.

Pri príležitosti nádherného životného jubilea srdečne blahoželáme Márii Rybákovej v mene vedenia mládežníckej organizácie Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku, v mene účastníkov 25 letných táborov a 23 Letných škôl ukrajinistiky, ktorých je jubilantka každoročne aktívnou účastníčkou nielen ako lektorka, ale aj ako hlavný sponzor cien pre účastníkov táborov. Veľkou zásluhopu jubilantky je aj to, že účastníkmi táborov boli aj jej deti Slavko a Xénia a teraz vnuci Riško a Maťko. Dcéra Xénia je dlhoročnou hlavnou vedúcou táborov PLASTu.
Drahá naša Marijka! Želáme Ti veľa zdravia, rodinného šťastia a pohody, radostné okamihy v kruhu Tvojich najbližších a milovaných vnukov a veľa síl v Tvojej aktívnej činnosti pre Ukrajincov-Rusínov, predovšetkým pre mládež – našu budúcnosť. „Na mnohaja i blahaja lita!“

Helena a Levko Dohovičovci


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014