nazov plast2

„Mnohaja i blahaja lita“ pre Levka Dohoviča

plastV kruhu najbližšej "rodiny", do ktorej patria nielen príbuzní, ale aj zbor Karpaty, členovia „PLASTU", blízki priatelia a dlhoroční podporovatelia, oslávil v utorok 29. septembra svoje významné životné jubileum, 80. narodeniny, Levko Dohovič, umelecký vedúci a zakladateľ zboru „Karpaty" a dlhoročný predseda mládežníckej organizácie „PLAST". Mohutné „Mnohaja lit" zaznelo na jeho počesť niekoľkokrát, blahoželali mu zbor, mládežníci, spevácka skupina Poľana a veľa blahoželaní prišlo aj z celého ukrajinského sveta.
PORTRÉT L. DOHOVIČA (autor: M. Mušinka)
BLAHOŽELANIA PRE LEVKA DOHOVIČA
OSLAVY V KRUHU "RODINY" (FOTO)


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014