nazov plast2

Milé naše deti!

mdd2022 web„V každom z nás je krásne dieťa a to dieťa povedie ťa do krajiny snov, kde je život hrou, darujme si v tento deň s láskou aspoň jeden sen.“

Zväz skautov "PLAST" praje všetkým veľkým aj malým deťom k ich sviatku veľa radosti v očiach, veľa lásky v srdciach a každodenné pohladenie. V našich srdciach sme v tento deň najmä so všetkými deťmi na svete, ktoré ho nemôžu osláviť tak ako by chceli, pretože ho prežijú pod nezmyselnou paľbou vojnového agresora či iným utrpením, ktorého je na našej modrej planéte stále dosť.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014