nazov plast2

Leto sme ukončili táborom „Kanaš 2023“ v Medzibrodí

2023 kanas titulkaPo dvadsiatich rokoch opäť zaviali táborové vlajky Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku v Medzibrodí v okrese Stará Ľubovňa. Od soboty 26. augusta do utorka 29. augusta sa po dvojročnej prestávke v areáli staršej generácii dobre známej školy v prírode uskutočnil šiesty ročník stanového tábora „KANAŠ 2023“. Šestnásť členov „PLASTu“, 9 starších a 7 mladších, strávilo v nádhernom prostredí štyri dni, počas ktorých nechýbali obľúbené hry v prírode, táborové vatry, spev, ale aj „hutirky“ o živote v „PLASTe“ a praktickom skautingu. Účastníci tábora absolvovali aj zaujímavú túru na neďaleký Vysoký grúň a starší si opäť vyskúšali aj prípravu tradičných pirohov. Štyri dni ukončilo tradičné odovzdávanie ocenení a táborových tričiek. O účastníkov tábora sa starala „bulava“ pod vedením hlavného vedúceho Petra Alexeja Begeniho a jeho zástupkyne Lívie Uram Hrickovej. Jej členmi boli aj pisár Alexia Piter Bučková, intendantka Marijana Kravec a členovia Vladimír Kravec, Ihor Huley, Oliver Leferovič, Samule Wojčík, Daniela Kecerová a Terézia Mašlárová, ktorým patrí poďakovanie za zorganizovanie tábora a za výborný a nezabudnuteľný program. Všetci sa opäť na konci tábora, po zbalení stanov a vyprataní priestorov školy v prírode, len neradi lúčili a do svojich domovov odchádzali plní zážitkov. A už teraz sa tešia na tábor „KANAŠ 2024“.

FOTOALBUM


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014