nazov plast2

Karpaty a ich hostia opäť priniesli do Košíc radostnú novinu

tradicie2017 uvodJedným z najväčších a najkrajších podujatí v predvianočnom čase v Košiciach je už jedenásť rokov aj koncert Ukrajinského národného zboru Karpaty a jeho hostí s názvom „Vianočné tradície národnostných menšín v Košiciach. Aj v tomto roku sa uskutočnil pod záštitou primátorra Mesta Košice Rivharda Rašiho a s finančnou podporou Úradu vlády SR z programu „Kultúra národnostných menšín 2017“.

FOTOGALÉRIA

V poslednú predvianočnú sobotu, 16. decembra 2017, priniesol Ukrajinský národný zbor Karpaty so svojimi hosťami do košickej Historickej radnice zaplnenej do posledného miesta radostnú novinu. Hlavnými organizátormi koncertu boli Karpaty spolu s mládežníckou organizáciou „PLAST“. VCiac ako 450 divákov sa prenieslo do vianočnej atmosféry, ktorú pripravili účinkujúci štyroch národností – rusínsko-ukrajinskej, českej, slovenskej a čiastočne aj maďarskej.

Koncert začal zvukmi zvonov a koledou „V Viflejemi novyna“ v podaní zboru Karpaty a publika. Prvý blok koncertu patril už tradične organizátorom, Ukrajinskému zboru Karpaty, v ktorého podaní odznelo niekoľko ukrajinských kolied spolu s tradičným, tisícročným špecifickým pozdravom Ukrajincov „Chrystos raždajetsja“, akým sa nemôže pochváliť žiadny iný národ. Dirigovali umelecký vedúci zboru Karpaty Levko Dohovič a zbormajstri Svetlana Martyňuková a Svjatoslav Dohovič.
Nezabudnuteľné vinše aj koledy priniesli aj talentovaný 9-ročný huslista Nikolas Kormaník z Veľkého Šariša spolu s 5-ročnou sestričkou Júliou, ktorým na javisku svojim spevom pomáhala aj mamka Monika. „Kormaníkovci, ktorí majú korene v Jarabine, sú príkladom toho, že naše tradície pre budúce pokolenia zachováme len vtedy, keď budeme mať čo najviac takých rodičov,“ poďakovala rodičom malých umelcov hlavná organizátorka koncertu Helena Dohovičová.

Aj v tomto roku priniesla pozdravy zo Spiša z obce Žakarovce sólistka zboru Karpaty Mária Pobehová, prvý krát spolu s vnukom Brankom. Na akordeóne ich sprevádzal Jaroslav Dirga. Svoje koledy a vinšovania po nich priniesla do Historickej radnice aj Folklórna skupina Šačanka z mestskej časti Košice-Šaca.

Maďarskú národnostnú menšinu v tomto roku na jedenástom ročníku koncertu reprezentovalo trio sólistov zboru Karpaty v naozaj neobyčajnom zložení: Štefan Dušík – Maďar, Mária Pobehová – Slovenka a Svetlana Martyňuková – Ukrajinka, ktorí ponúkli krásnu maďarskú koledu s klavírnym sprievodom Svjatoslava Dohoviča.

Tradičným hosťom koncertu národnostných menším je aj Ženský spevácky zbor Českého spolku v Košiciach vedený predsedníčkou spolku Dagmar Takáčovou. Ženský zbor českého spolku v tomto roku svoj program pripravil v spolupráci s orchestrom študentov košického Konzervatória. Sólové party spieval sólista Opery Štátneho divadla Košice Marián Lukáč, dirigoval Ján Drietomský.

Podobne ako rodina Kormaníkových veľký úspech u publika zožalo aj trio „Labirski Beťare“ v zložení Roland Guba a bratia Peter a Denis Zjatikovci. Okrem vinšov a kolied z regiónu Medzilaboriec zaznela aj pieseň „Lamav ja kalynu“, s ktorou sa bratia Zjatikovci stali v tomto roku laureátmi festivalu Makovická struna v Bardejove. K tomuto úspechu im zablahoželala aj Helena Dohovičová, ktorá im poďakovala aj za dlhoročnú aktívnu účasť v letných táboroch „PLASTu“.

Posledná časť koncertu patrila opäť Ukrajinskému národnému zboru Karpaty, V samotnom závere sa už na javisku predstavili všetci účinkujúci a v ich podaní odznela najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc, najprv v ukrajinčine, potom v češtine a nakoniec celá zaplnená sála Historickej radnice spievala Tichú noc po slovensky. Organizátori koncertu aj v tomto roku pripravili pre takmer päť stoviek divákov symbolický vianočný darček a pri odchode z koncertu ich pohostili aj čašou „Karpatského vianočného punču“. Poďakovanie za symbolické darčeky aj punč patrí aj v tomto roku dlhoročným sponzorom Márii Olšavskej, Petrovi Hrinkovi a manželom Hospodárovcom. Program koncertu aj s vinšami moderovali Mária Pobehová a Ľudmila Garjanská.

Dôkazom toho, že program Košických Vianoc už nie je mysliteľný bez vianočných koncertov Ukrajinského národného zboru Karpaty a mládežníckej organizácie „PLAST“ je nielen do posledného miesta zaplnená sála košickej Historickej radnice, ale aj ocenenie koncertu búrlivým „ «standing ovations».

Vianočný koncert v Historickej radnici bol prvým podujatím, ktoré počas Vianočných a Novoročných sviatkov organizuje zbor Karpaty. Už v sobotu 6. januára 2018 pripravujú Karpaty pre svojich najbližších a hostí „Štedrý večer s Karpatami“, v nedeľu 7. Januára odznie v podaní Karpát koncert kolied v kostole mestskej časti Košice-Šaca. V sobotu 13. januára privítajú Karpaty Nový rok podľa Juliánskeho kalendára na jednom z najstarších košických plesov, už 27. ročníku Novoročného plesu Rusínov-Ukrajincov „Malančynom večere“ v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Hosťom plesu bude okrem iných aj víťaz televíznej súťaže „Zem spieva“ Štefan Štec. V prvý deň Nového roka podľa Juliánskeho kalendára, v nedeľu 14. Januára 2018, sa o 17:00 uskutoční v Historickej radnici tradičný, už 18. Novoročný koncert Rusínov-Ukrajincov, na ktorom budú účinkovať hostia z ukrajinského Užhorodu - Detský folklórny súbor „Džereľcja Karpat“ a inštrumentálny súbor „Rapsódia“.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014