nazov plast2

DEŇ PRVÝ – 7. 8. 2022

220807titulka malTrochu neskôr ako obyčajne smerovali v tomto roku kroky desiatok detí a mládeže z celého východného Slovenska, ale aj z Bratislavy do Rekreačného zariadenia Zlatá Idka, aby prežili osem dní v 27. letnom tábore a jubilejnej 25. Letnej škole ukrajinistiky, ktoré s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR letné stretnutie organizuje Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku. O deti a mládež sa bude „bulava“ pod vedením hlavnej vedúcej Xénie Rybákovej. Jej členmi sú Bohdan Dohovič, Roman Dohovič, Jakub Gontkovský, Nikola Halčíková, Dávid Janko, Daniela Kecerová, Terézia Mašlárová, Emma Nogová, Matúš Proner, Inna Rodovyč, Daniel Sabol, Juliana Savčáková a Barbora Sčensná. Veľkým potešením pre organizátorov je to, že vedúcimi v tomto roku budú v tábore aj tí, ktorí ešte v minulom roku boli jeho účastníkmi v „junactve“ – Peter Begeni, Ivana Halčíková, Kliver Leferovič, Matúš Panťčák, Lívia Uram Hricková a Samuel Wojčik. Lektormi v LŠU budú Helena Dohovičová, Marta Kákoni, ?ária Rybáková a Alexandra Mikušová. O pravidelné informovanie o tábore na webstránke a FB profile „PLASTu“ (v rámci technických možností a kvality pripojenia) sa postará Svjatoslav Dohovič a na zdravie detí bude dozerať Vladka Šaková. Aj v tomto roku bude tábor slávnostný. „PLAST“ si v tomto roku pripomína 110. výročie svojho vzniku. Účastníci tábora, medzi ktorými je prvýkrát aj veľkí skupina detí, ktoré prišli na Slovensko z Ukrajiny, získajú v tábore ďalšie vedomosti o histórii pôvodného ukrajinského obyvateľstva severovýchodného Slovenska, navštívia aj Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a sú pre nich pripravené aj ďalšie prekvapenia.

Program prvého poldňa bol tradičný – ubytovanie v prechodnom domove, prvý nástup, informácie o táborových pravidlách, zoznamovanie účastníkov prostredníctvom zábavných hier a prvé kolo a iskra na „dobranič“.

FOTODENNÍK DEŇ PRVÝ


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014