nazov plast2

Nedeľa 1. augusta 2021

01082021titulkaTridsaťročný kruh sa uzavrel! Letný tábor „Karpaty 2021“ , v ktorom sme si pripomínali 30 rokov od prvého tábora v Mikovej v roku 1991, prebehol opäť veľmi rýchlo. Nadišiel posledný deň 26. letného tábora a 24. Letnej školy ukrajinistiky, ktorých organizátorom je Zväz skautov „PLAST! Ukrajinsko-rušínskej národnosti na Slovensku s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR. Ráno si deti zbalili sa a vypratali izby. Potom už čakali na príchod rodičov. Kvôli pandémii koronavírusu bol aj v tomto roku záver tábora iný ako v predchádzajúcich rokoch. Účastníci tentokrát nepripravovali veľký program pre rodičov. Na slávnostnom nástupe, ktorým tábor oficiálne skončil, sa jeho účastníci veľkou kyticou kvetou a búrlivým potleskom poďakovali „titke“ Helenke Dohovičovej, bez ktorej by história ostatných tridsiatich rokov nezaznamenala takmer rovnaký počet viac ako úspešných a populárnych táborov. Veľký potlesk poslali prítomní aj čestnému predsedovi „PLASTu“ Levkovi Dohovičovi, ktorý žiaľ v tomto roku kvôli zdravotným problémom nemohol prísť ani na jediný okamih medzi svoje „deti“. A samozrejme celej „bulave“ – vedúcim a aj lektorom LŠU. „Titka Olenka“ rodičom poďakovala, že dôverujú organizátorom a dávajú svoje deti do jedinečného tábora a letnej školy ukrajinistiky, hlavným cieľom ktorých je priblížiť deťom tisícročné tradície Rusínov-Ukrajincov, ale aj naučiť ich azbuku a vychovávať k tomu, aby aj doma po príchode z tábora, spolu so svojimi rodičmi začali hovoriť jazykom svojich predkov. Na konci krátkej rozlúčky ešte zazneli obľúbené táborové piesne, rozleteli sa cukríky. Potom už prišlo lúčenie, objatia, občas aj nejaká slza a odchod domov so sľubom, že sa o rok stretneme znova.

FOTOGALÉRIA


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014