nazov plast2

Hláste sa do jubilejného letného tábora „KARPATY 2020“

2019deviaty titVedenie mládežníckej organizácie Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku oznamuje, že XXIII. Letná škola ukrajinistiky a jubilejný XXV. Letný tábor „Karpaty 2020" sa uskutočnia od soboty 25. júla do nedele 2. augusta 2020 v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Projekt realizujeme s finančnou podporou KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Vzhľadom na finančné zdroje a kapacitné možnosti ubytovania počet účastníkov tábora je limitovaný, preto organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov v prípade väčšieho záujmu. Uzávierka prihlášok je 20. mája 2020. V súvislosti s vyššie uvedeným organizátori ukončia výber účastníkov do 25. mája 2020.

Zoznam účastníkov bude zverejnený na web stránke www.karpaty-plast.sk, kde sa budú zverejňovať všetky informácie, týkajúce sa tábora. Prihlásiť sa môžu deti a mládež vo veku od 7 do 18 rokov. Organizačné pokyny prihláseným účastníkom pošleme najneskôr do 30. júna 2020. Zároveň Vás prosíme, aby ste poplatok 65 € uhradili bankovým prevodom na účet:

IBAN SK84 0200 0000 0000 2583 1572 najneskôr do 15. júna 2020.

Tešíme sa na stretnutie s našou mládežou.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE A TLAČ


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014