nazov plast2

Dobrá správa, môžete sa hlásiť do Letného tábora „KARPATY 2021“

nedila02082020Hoci ešte stále zápasíme s pandémiou koronavírusu, máme pre Vás dobrú správu. Vedenie mládežníckej organizácie Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku intenzívne pracuje na príprave XXIV. Letnej školy ukrajinistiky a XXVI. Letného tábora „Karpaty 2021“. Veríme, že zlepšovanie situácie bude pokračovať aj v ďalších týždňoch a opäť sa budeme môcť stretnúť od soboty 24. júla do nedele 1. augusta 2021 v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Projekt aj v tomto roku realizujeme s finančnou podporou KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Vzhľadom na finančné zdroje, kapacitné možnosti ubytovania a predpokladané obmedzenia súvisiace s pandemickou situáciou je počet účastníkov tábora limitovaný, preto si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov v prípade väčšieho záujmu.

Preto neváhajte a pošlite nám svoju prihlášku čím skôr. Uzávierka prihlášok je 25. mája 2021. V súvislosti s vyššie uvedeným organizátori ukončia výber účastníkov do 31. mája 2021. Zoznam účastníkov bude zverejnený na web stránke www.karpaty-plast.sk, kde sa budú zverejňovať aj všetky informácie, týkajúce sa tábora. Prihlásiť sa môžu deti a mládež vo veku od 7 do 18 rokov. Organizačné pokyny prihláseným účastníkom pošleme najneskôr do 30. júna 2021.

Zároveň Vás prosíme, aby ste účastnícky poplatok 85 € uhradili bankovým prevodom na účet: IBAN SK84 0200 0000 0000 2583 1572 najneskôr do 15. júna 2021.

Buďte zdraví. Tešíme sa na Vás.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE A TLAČ


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014