nazov plast2

DO POZORNOSTI RODIČOV ÚČASTNÍKOV TÁBORA „KARPATY 2022“!!!

titulka26072021Už o necelé tri týždne, v nedeľu 7. augusta 2022, sa v rekreačnom zariadení Zlatá Idka začne XXVII. Letný tábor a XXV. Letná škola ukrajinistiky „KARPATY 2022". Organizátori dávajú do pozornosti rodičov účastníkov tábora viacero dôležitých informácií a dokumentov, ktoré si môžu stiahnuť na konci tohto oznámenia a ktoré sme zaslali aj na mailové adresy. Prosíme Vás o ich pozorné preštudovanie, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam pri nástupe dieťaťa do tábora.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu takýchto podujatí Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. j. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 29. 6. 2022 (na stiahnutie a tlač). Uvedené usmernenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov, organizátorov, rodičov ako aj samotných účastníkov letných táborov.

V TEJTO SÚVISLOSTI VÁS CHCEME POPROSIŤ, ABY STE POZORNE SLEDOVALI NAŠU WEBSTRÁNKU A SOCIÁLNE SIETE VZHĽADOM NA TO, ŽE SITUÁCIA SA EŠTE DO ZAČIATKU TÁBORA MÔŽE ZMENIŤ.

Vedenie mládežníckej organizácie PLAST


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014