nazov plast2

Deti z bratislavskej nedeľnej školy na večere T. Ševčenka

sevcenko bratislava2017 malDeti z Nedeľnej školy ukrajinistiky v Bratislave pod vedením riaditeľky Márie Rybákovej sa s veľkým úspechom predstavili na Hudobno-literárnom vеčеrе venovanom výročiu narodenia Tarasa Ševčenka, ktorý v piatok 31. marca v Dome kultúry v Ružinove pripravil Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka. Všetky deti si na večer pripravili po jednej básničke veľkého „Kobzara“. Ich prednes ocenilo publikum veľkým potleskom.
VIAC FOTOGRAFIÍ


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014