nazov plast2

Darujte 2% daní našim deťom a mládeži

dve percenta webZväz skautov "PLAST" ukrajinsko - rusínskej národnosti na Slovensku sa obracia na svojich priaznivcov a priateľov s prosbou o poukázanie 2% daní z príjmu za rok 2023 na rozvoj činnosti organizácie.
PLAST je organizátorom každoročných letných táborov a letných škôl ukrajinistiky „KARPATY", na ktorých sa pravidelne zúčastňuje viac ako 100 detí a mladých ľudí zo všetkých regiónov východného Slovenska, ale aj z Bratislavy. Aj v tomto roku pripravujeme už 29. ročník tábora a 27. ročník Letnej školy ukrajinistiky. Uskutočnia sa v termíne od soboty 27. júla do nedele 4. augusta 2024 už tradične na Zlatej Idke.

V týchto dňoch čakáme na rozhodnutie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý sme požiadali nielen o finančnú podporu pre tábor, ale aj o finančnú podporu na ďalšie aktivity – činnosť oddielov v rámci Nedeľnej školy ukrajinistiky. PLAST je spolu s našimi priateľmi z Veľkej Británie, Zakarpatska a Rakúska v tomto roku už tretíkrát spoluorganizátorom medzinárodných zimných táborov „Škola ľadu“ a „Lyžiarik“ vo Vysokých Tatrách. Na jar pripravujeme v spolupráci so slovenským skautingom oslavy patróna skautov Sviatok sv. Juraja a aj otvorenie táborovej sezóny pre našich mladších skautov „Svjato Vesny“ю

Zároveň chceme v najbližších týždňoch ukončiť rokovania o dlhodobom užívaní dvoch nehnuteľností.

  • Na Zvonárskej 2 v Košiciach (súčasný Klub ZRUSR) by sme radi nielen postupne zrekonštruovali budovu, ale zároveň aj vytvorili ukrajinské kultúrno-spoločenské centrum, ktoré by slúžilo nielen pre aktivity „PLASTU“, ale aj ďalších ukrajinských organizácií a komunít v Košiciach.
  • V areáli bývalej školy v prírode v Medzibrodí (Mníšek and Popradom – okr. Stará Ľubovňa) chceme vytvoriť priestor pre organizáciu táborov, seminárov a iných stretnutí nielen ukrajinských skautov.

Pomôžte nám pri organizovaní aktivít smerujúcich k zachovaniu tisícročných tradícií národnej a kultúrnej identity Rusínov - Ukrajincov na Slovensku a k integrácii ukrajinských detí, ktoré kvôli vojne na Ukrajine našli útočisko na Slovenskuю

Presný postup, ako prispieť svojimi 2% dane z príjmu na činnosť jedinej mládežníckej organizácie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku nájdete na www.rozhodni.sk.

Za týmto oznamom si môžete stiahnuť formuláre pre darovanie dvoch percent daní „PLASTu“ pre tých, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ. Vyplnené VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE, ktoré Vám potvrdí zamestnávateľ doručte príslušnému daňovému úradu do 30.04.2023 resp. ich môžete poslať poštou na adresu Zväz skautov PLAST, Pajorova 14, 040 01 Košice a my ich za Vás na daňový úrad doručíme všetky spolu.

Tí, ktorí podávajú daňové priznanie samostatne ako fyzické osoby, vypĺňajú VIII- ODDIEL (daňové priznanie typu A) аlebо XII. ODDIEL (typ В) - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Tu sú údaje PLASTu ako prijímateľa 2% daní:

  • Názov: Zväz skautov 'PLAST' ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku
  • IČO: 17080673
  • Adresa: Pajorova 14, 040 01 Košice.

V prípade potreby nás kontaktujte mailom na adrese tabor.karpaty @ gmail.com.

Formuláre pre rok 2024 (zdaňovacie obdobie 2023):


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014