nazov plast2

Ctíme si významné osobnosti našej histórie

kulturpark09a malV Kasárňach-Kulturpaku v Košiciach sa v sobotu 22. apríla uskutočnil už tretí ročník slávnostného koncertu s názvom „Ctíme si naše tradície a významné osobnosti“, ktorý bol súčasťou programu tretieho ročníka Dní Ukrajiny v Košiciach. Organizátormi koncertu boli Občianske združenie KARPATY KOŠICE, Ukrajinský národný zbor Karpaty, Regionálna rada ZRUSR v Košiciach a Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu „Kultúra národnostných menšín 2017“.
FOTOGALÉRIA

V programe koncertu účinkovali zbor Karpaty – zbormajstri a korepetítori Svetlana Martyňuková a Svjatoslav Dohovič, umelecký vedúci a dirigent Levko Dohovič. Ďalšími účinkujúcimi boli Sláčikový orchester Musica Iuvenalis z Košíc s umeleckým vedúcim a dirigentom Igorom Dohovičom, trio zboru Karpaty v zložení Svetlana Martyňuková, Mária Pobehová a Štefan Dušík, sólisti zboru Karpaty Andrej Ličko a Tomáš Námešpetra, sólisti Štátneho divadla Košice Marián Lukáč a Maksym Kutsenko, mužská spevácka skupina Poľana z Košíc pod vedením Jaroslava Dirgu a spevácka skupina „Labirski beťare“ v zložení Peter a Denis Zjatikovci a Roland Guba. Špeciálnym hosťom koncertu bol Andranik Aljeksanjan z ukrajinského Charkova, ktorý získal 3. miesto na Veľkej cene Eurovízie v roku 2009, prezident Ukrajiny mu udelil titul „Hviezda Ukrajiny“ a v roku 2012 bol vyhlásený „Osobnosťou roka“ v Ukrajine.

Program v zaplnenej sále potleskom ocenili aj čestní hostia – primátor mesta Košice Richard Raši a jeho námestníci Renáta Lenártová a Martin Petruško, starosta mestskej časti Košice – Západ Ján Jakubov s manželkou, Eduard Buraš, predseda združenia Feman, ktoré pod záštitou primátora Richarda Rašiho už tretí rok organizuje Dni Ukrajiny v Košiciach, predseda RR ZRUSR Jozef Vook a akademik Mikuláš Mušinka s manželkou.

Koncert bol v tomto roku venovaný významným osobnostiam a predstaviteľom Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Zakarpatska – 200. výročiu narodenia Adolfa Dobrianského, 110. výročiu narodenia Jurija Šeregija, 100. výročiu narodenia Štefana Papa. Program bol venovaný aj géniovi ukrajinského národa Tarasovi Ševčenkovi a aj Veľkonočným sviatkom.

Prvým významným dejateľom, ktorému účinkujúci vzdali na koncerte úctu bol gréckokatolícky farár Štefan Pap, spisovateľ, publicista, historik, redaktor cirkevných publikácií, ale predovšetkým veľký národovec a významný funkcionár skautskej mládežníckej organizácie „PLAST“ na Zakarpatsku. Bol mimoriadne aktívny v publikačnej oblasti. V roku 1969 pripravil do tlače a zabezpečil vydanie zborníka cirkevných piesni a následne modlitebník v ukrajinskom jazyku s názvom „Chrystos – moja syla“. Bol redaktorom ukrajinského cirkevného časopisu „Blahovistnyk“ a redaktorom Gréckokatolíckych kalendárov. Napísal a vo Philadelphii v USA vydal historickú štúdiu „Prvopočiatky kresťanstva na Zakarpatsku“. Napísal niekoľko divadelných hier, napríklad „Knieža Laborec“, „Dráma života Alexandra Duchnovyča“ a ďalšie. Jeho najvýznamnejšou prácou sú „Dejiny Zakarpatska“, ktoré boli vydané v troch zväzkoch v ukrajinskom Ivano-Frankovsku.

Ďalším významným predstaviteľom Rusínov-Ukrajincov je politik, publicista a štátny úradník Adolf Dobrianskyj. Zastával vysoké štátne funkcie v Rakúsku-Uhorsku vo Viedni a v Budíne. Od roku 1840 spolupracoval so slovenskými politickými činiteľmi, podporoval slovenské národné snahy a ciele štúrovského hnutia. Od roku 1848 sa zasadzoval o emancipáciu Rusínov a navrhoval zjednotenie uhorských z haličskými Rusínmi. V roku 1849 ako vedúci delegácie predložil panovníkovi vo Viedni memorandum uhorských Rusínov pod názvom „Pamjatnyk Rusínov uhorských“. Bol spoluzakladateľom a členom výboru Matice slovenskej.

Ukrajinský zbor Karpaty tak ako Ukrajinci celého sveta si každoročne pripomína aj Dni Tarasa Ševčenka, génia ukrajinského národa a preto bol časť programu venovaná práve veľkému „Kobzarovi“.

Medzi významných predstaviteľov patrí aj režisér, herec, libretista, historik a pedagóg Jurij Augustín Šeregij, ktorý sa narodil pred 110 rokmi na Zakrapatsku a jeho celoživotná divadelná činnosť je spätá nielen so Zakarpatskom, ale aj Slovenskom a Juhosláviou. Bol zakladateľom a režisérom prvého ukrajinského profesionálneho divadla na Zakarpatskej Ukrajine v 1936 roku, s ktorým za 5 rokov, spolu so svojim bratom Eugenom zrealizovali 34 premiér a 240 predstavení. V rokoch 1945 - 1947 umeleckým vedúcim a režisérom Slovenského divadla Jonáša Záborského v Prešove a spoluzakladateľom Ukrajinského národného divadla v Prešove. V roku 1947 sa stáva umeleckým šéfom a režisérom novovzniknutej opery Štátneho divadla v Košiciach. Jedným z jeho prvých predstavení bolo uvedenie opery Záporožec za Dunajom vo vlastnom preklade z ukrajinčiny do slovenčiny, ktoré v tom čase bolo jedno z najúspešnejších predstavení divadla. V rokoch 1954 – 1956 pôsobil ako režisér operety v Ukrajinskom národnom divadle v Prešove. Pôsobil aj v v Obecnom divadle v Bratislave a v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne. V roku 1971 založil ukrajinský Hudobno – dramatický kolektív Tarasa Ševčenka v Bratislave a pôsobil v ňom ako režisér. Kolektív je aktívny dodnes. Ale najvyššou poctou je, že Zakarpatské oblastné ukrajinské hudobno-dramatické divadlo v Užhorode nesie od roku 2011 meno bratov Juraja a Eugena Šeregijovcov.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014