nazov plast2

Čakáme Vaše prihlášky do letného tábora „Karpaty 2018“

2017spolocna malVedenie mládežníckej organizácie Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku oznamuje, že XXI. Letná škola ukrajinistiky a XXIII. Letný tábor „Karpaty 2018" sa uskutočnia od soboty 28. júla do nedele 5. augusta 2018 v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Projekt realizujeme s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Vzhľadom na finančné zdroje a možnosti ubytovania je počet účastníkov tábora obmedzený, preto Vás prosíme, aby ste svoje prihlášky zasielali čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 20. mája 2018. V súvislosti s vyššie uvedeným organizátori ukončia výber účastníkov do 30. mája 2018. Zoznam prihlásených bude zverejnený na internetovej stránke www.karpaty-plast.sk, kde sa budú zverejňovať všetky informácie, týkajúce sa tábora. Prihlásiť sa môžu deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov. Organizačné pokyny prihláseným účastníkom pošleme najneskôr do 30. júna 2018. Zároveň Vás prosíme, aby ste účastnícky poplatok 65 € uhradili bankovým prevodom na účet:

IBAN SK84 0200 0000 0000 2583 1572 do 30. júna 2018.

Upozornenie: V tomto roku s junákmi plánujeme jednodňový zájazd na Ukrajinu – Užhorod. Účastník zájazdu musí mať platný cestovný pas. Túto informáciu prosíme uviesť v prihláške do tábora.

Tešíme sa na stretnutie s našou mládežou.

Organizátori

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE A TLAČ


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014