nazov plast2

Blahoželáme k 75. výročiu vzniku Zväzu Ukrajincov vo Veľkej Británii

subGBmalUkrajinský národný zbor Karpaty a Zväz skaztov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku srdečne blahoželajú všetkým Ukrajincom vo Veľkej Británii k 75. výrošiu vzniku Zväzu Ukrajincov vo Veľkej Británii (SUB), ktorý je zakladeajúcim členom Európskeho kongresu Ukrajincov a je stále jeho veľmi aktívnym členom. Pri príležitosti výročia prijala Rada riaditeľov SUB výzvu, ktorú si môžete prečátať nižšie (v ukrajinčine a angličtine). Na fotografii účastníci prvého zjazdu SUB v Edinburghu v roku 1946.
Výzva Rady Riaditeľov k 75. výročiu Zväzu Ukrajincov vo Veľkej Británii


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014