nazov plast2

9. zjazd Zväzu skautov «PLAST“

zjizd malV súlade s ustanoveniami Štatútu Zväzu skautov «PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti sa v sobotu 5.8.2017 od 9:00 v rekreačnom zariadení „Zlatá Idka“ uskutoční 9. zjazd Zväzu skautov «PLAST“. Delegáti zjazdu budú pracovať podľa schváleného programu.

POZVÁNKA DELEGÁTA


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014