nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

História

Karpaty 1985 - 2008

Rok 1985 
Založiť ukrajinský zbor v slovensko-maďarskom prostredí Košíc, najmä po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a politickejkarpaty1 normalizácii v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, nebolo jednoduché. Prostredníctvom osobných stretnutí Levka a Heleny Dohovičovcov, Márie Bednarovskej, Margaréty a Ivana Bačovcov a niektorých ďalších nadšencov sa zrodilo ďalšie „Levkove dieťa" - ukrajinský miešaný zbor Karpaty, ktorý v súčasnosti pracuje pri Regionálnej rade Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR v Košiciach (RR ZRUSR) pod názvom Ukrajinský národný amatérsky zbor Karpaty.
Prvé stretnutie budúcich členov ukrajinského miešaného zboru Karpaty sa uskutočnilo 22. októbra 1985. Tento deň je dňom založenia zboru.

Rok 1986
Vďaka obetavej práci všetkých členov zboru sa Karpaty 18. marca 1986 prvýkrát predstavili ukrajinskej komunite v Košiciach v literárno-hudobnom pásme počas Akadémie pri príležitosti výročia narodenia velikána ukrajinskej literatúry Tarasa Ševčenka.
31. mája - 1. júna bol zbor účastníkom XXI Festivalu folklóru a zborového spevu v Kamjenke a získal cenu "Za dôstojnú interpretáciu ukrajinských ľudových piesní".
Zbor sa rozrástol na takmer 50 členov a začal pripravovať svoj prvý celovečerný program, ktorý mal premiéru 12. júna v sále maďarského divadla Thália v Košiciach. V čase vrcholiacich príprav premiéry ťažko ochorel dirigent L. Dohovič. V zložitej situácii prišiel na pomoc Pavel Vasiľ, dirigent dievčenského zboru Svitanok z Prešova. Spolu s L. Dohovičom, ktorého priviezli z nemocnice sanitkou len na koncert, dirigovali prvú premiéru zboru. Koncert pred viac ako 350 divákmi skončil veľkým úspechom.
Jednou z dôležitých udalostí bola účasť zboru na druhom ročníku Dní zborového spevu Vojtecha Adamca, na ktorých porota charakterizuje zbor ako perspektívny a zaraďuje ho do kategórie B.

Rok 1987
Karpaty postupne nadväzujú vzťahy s ďalšími súbormi. 16. mája 1987 vystupujú v Košiciach v spoločnom programe s Dramatickým súborom T. Ševčenka z Bratislavy.
Okrem vystúpenia na festivaloch v Kamjenke v júni 1987, zbor spieva aj v rámci programu svidníckeho Festivalu kultúry ukrajinských pracujúcich. Svidník je 19. novembra aj prvým miestom mimo košického celovečerného koncertu zboru . Nasledujú koncerty - 5. decembra v Bratislave, 7. decembra v Prešove. Diváci aj v týchto mestách oceňujú umenie Karpát srdečným a vďačným potleskom.

Rok 1988
Významnou udalosťou pre činnosť zboru bola druhá celovečerná premiéra 27. februára 1988 v kine Dukla (súčasná divadelná sála Veritas), kde zbor prvýkrátkarpaty5 sprevádzal mládežníckykarpaty5 orchester Musica Iuvenalis, pôsobiaci pri hudobnej škole v Košiciach od roku 1964. Ako dirigenti sa predstavili aj Artem Podhajecký, umelecký vedúci a dirigent orchestra Musica Iuvenalis a známy ukrajinský muzikológ a dirigent - Jurij Kosťuk. Kvôli veľkému záujmu sa premiérový program reprízoval 28. marca. Nasledovali ďalšie mimo košické koncerty - 21. mája dva koncerty v Humennom, 11. mája - slávnostný koncert - akadémia pri príležitosti 185. výročia narodenia Alexandra Duchnoviča v Uliči, 10. novembra - v Medzilaborciach a účasť zboru na festivaloch v Kamienke, Podhorodi a Svidníku.

Rok 1989
V lete roku 1989, za pomoci odboru kultúry Krajského národného výboru a Krajského osvetového strediska, Karpaty na desať dní privítali v Košiciach 40-členný zbor učiteliek z mesta Dobrič v Bulharsku. Umelecký vedúci Karpát sprostredkoval hosťom koncerty v Bardejovských Kúpeľoch, Vysokých Tatrách a Košiciach. Bulharský zbor pozval Karpaty na recipročný zájazd do Bulharska. A tak Karpaty koncom augusta a začiatkom septembra absolvovali prvý zahraničný a veľmi úspešný zájazd. Koncert zboru v známom prímorskom letovisku Albena, okrem bulharských občanov sledovali aj zahraniční turisti z rôznych európskych krajín, medzi nimi aj Ukrajinci zo západnej Európy. Tí veľmi úprimne ďakovali za pekný večer.
Po novembrových udalostiach v roku 1989 a nasledujúcich demokratizačných procesoch sa ukázalo ako veľká nutnosť dať dôraz na rozvoj národného povedomia ukrajinskej menšiny na Slovensku. Mnoho členov zboru sa aktívne zapojilo do nových iniciatív Rusínov-Ukrajincov. Už 18. decembra 1989 sa v Prešove na stretnutí predstaviteľov ukrajinskej národnostnej menšiny uskutočnil koncert, ktorý mal aktivizovať ukrajinskú komunitu. V programe prehovorili aj členovia ukrajinskej iniciatívy Juraj Bača a Mikuláš Mušinka, ktorý vyzývali na zvýšenie národného povedomia a národnej hrdosti.

Rok 1990
Karpaty pokračujú v tradícii hudobno-dramatických programov venovaných najväčšiemu ukrajinskému básnikovi Tarasovi Ševčenkovi. Zbor 31. marca 1990karpaty uviedol karpatypremiéru hry „Nazar Stodoľa" z hudobným obrazom Petra Ničšinského „Večornyci". Viac ako 200 divákov s veľkým nadšením, často so slzami v očiach, sledovalo počínanie mladých ochotníkov, z ktorých väčšina robila prvé kroky na doskách, ktoré znamenajú svet.
Od septembra 1990 sa zbor pripravuje na slávnostný program osláv 5. výročia svojho založenia. Na slávnostnom koncerte 24. novembra sa zúčastnili aj členky prešovského dievčenského ukrajinského speváckeho zboru Vesna, ktorý by v tomto roku oslavoval 25 rokov. Aj on sa stal v roku 1971 obeťou „normalizácie" L. Dohoviča. Členky Vesny v závere koncertu spolu s Karpatami zaspievali pieseň „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj". Viac ako 300 divákov ocenilo koncert dlhotrvajúcim potleskom a množstvom prekrásnych kvetov.
Najväčšou odmenou pre zbor za päťročnú činnosť boli nepochybne jeho zájazdy do Poľska a na Ukrajinu. 15. - 16. decembra 1990 spievali Karpaty ukrajinským Lemkom na druhej strane Beskýd v mestách Sanok, Repedy a Mokré. Zboru sa dostalo vrelého privítania, ale na každom kroku bolo cítiť aj smútok z ťažkého osudu Lemkov v posledných štyridsiatich rokoch. Zvlášť koncert v Mokrom, kde zbor venoval „Otče náš" Mychajla Verbyckého všetkým, ktorí sa po akcii „Visla" v roku 1947 nevrátili na svoje rodné zeme, bol plný emócií. Slzy v sále aj na javisku spôsobili, že koncert musel byť na krátku chvíľu prerušený, pretože zbor nebol schopný spievať.

Rok 1991
Rovnako vrelo privítali zbor 6. - 11. januára 1991 na Ukrajine, na Medzinárodnom festivale duchovnej a obradovej piesne, ktorý organizovalo divadlo „Hromada" (riaditeľ Jurij Eremenko). Staroveké mesto Ľvov, ozdobené stovkami farebných vianočných žiaroviek na stromoch v uliciach a parkoch, privítalo zbor Karpaty mohutným, spontánnym a dlho nepočutým „Chrystos raždajetsja" - jedinečným vianočným pozdravom Ukrajincov.
Počas štyroch dní Karpaty odspievali sedem koncertov. Na prvý vianočný deň, 7. januára zbor spieval liturgiu v Katedrále sv. Juraja vo Ľvove. Odvysielal ju aj celo ukrajinský televízny okruh. V ten istý deň spieval zbor aj v Žydačeve a Chodorove. 8. a 9. januára zbor chlebom a soľou vítali vo Viľchivcjach a medzinárodne známych kúpeľoch Truskavci. 10. januára mal zbor tri koncerty - spieval pre pivovarníkov, študentov a učiteľov veterinárneho inštitútu a večer karpaty3spolu s komorným zborom z Varšavy spievali Karpaty na slávnostnom galakoncerte v Ľvovskej filharmónii.
5. júla Karpaty predstavili neprekonateľnú krásu liturgických skladieb východného obradu na oslavách sviatku sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde spolukarpaty3 s členmi bratislavského súboru Tarasa Ševčenka spievali svätú liturgiu východného obradu v Devine a večer na rímskokatolíckej bohoslužbe na Kalvárii fragmenty z sv. liturgie východného obradu. Po sv. liturgii rodina Rybákova, ktorá po vojne musela emigrovať z Ukrajiny, pozvala celý zbor do svojej záhrady. Spolu so svojim synom Romanom a jeho manželkou Marikou pripravili pre „kráľovskú hostinu". Marika, aktívna členka dievčenského zboru „Vesna" v Prešove, pochádza z dedinky Miková, odkiaľ pochádzali aj rodičia svetoznámeho umelca popartu Andy Warhola. 6. júla v prírodnom amfiteátri pod starobylým hradom Devín odznel hodinový koncert ľudových a náboženských piesní so sprievodom orchestra Musica Iuvenalis a večer koncert pre ukrajinskú komunitu v Bratislave. 7. júla zbor spieval sv. liturgiu v gréckokatolíckom chráme sv. Barbary vo Viedni. Pri návšteve chrámu sv. Štefana zaspieval sakrálne zborové skladby a po obede, v sprievode orchestru „Musica Iuvenalis" krátky koncert ľudových piesní v ukrajinskom klube vo Viedni.
14. júla 1991 prvýkrát v histórii odznela celá liturgia východného obradu v podaní zboru Karpaty aj v chráme sv. Alžbety v Košiciach.
V októbri a novembri 1991 Zbor úspešne koncertoval na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne východného obradu v Košiciach, napriek neprítomnosti umeleckého vedúceho s dirigenta L. Dohoviča, ktorého zastúpili jeho synovia, Svjatoslav a Igor. Na festivale sa zúčastnilo 10 speváckych zborov, z toho šesť zahraničných. Obetavú prácu vedenia a členov Karpát pri príprave a organizácii festivalu ocenil aj minister kultúry Ladislav Snopko a prešovský diecézny biskup Ján Hirka. Zbor v novembri 1991 prvýkrát vystupoval aj na festivale v Snine.

Rok 1992
V júni 1992 vedenie ZRUS prvýkrát pozvalo zbor na vystúpenie vo svidníckom amfiteátri počas tradičných Slávností ukrajinskej kultúry. Koncert zboru v sprievode orchestra Musica Iuvenalis otvoril v nedeľu popoludní hlavný program festivalu a odvysielala ho aj Slovenská televízia.
Veľkým úspechom skončila účasť zboru na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne Dona nobis v Maďarsku (september 1992), kde Karpaty a komorný zbor Cantus z Užhorodu ukázali poslucháčom krásu duchovných piesní východného obradu. Okrem hlavného programu festivalu, Karpaty spievali aj v niekoľkých pohraničných obciach, kde ukrajinským nárečím rozprávajú už len najstarší obyvatelia, hoci obrady v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch znejú občas aj v cirkevnoslovanskom jazyku.

Rok 1993
Na pozvanie predsedníčky Ukrajinskej iniciatívy v Českej republike Lýdie Zatovkaňuk-Rajčynec Karpaty v marci 1993 v sprievode sláčikového orchestra Musicakarpaty4 Iuvenalis odspievali dve hudobno-literárne koncerty - akadémie venované Tarasovi Ševčenkovi v Prahe a Ostrave.karpaty4
V apríli Karpaty zavítali do Medzilaboriec, kde spievali bohoslužbu v gréckokatolíckom chráme, koncert duchovných piesní v pravoslávnom chráme a v miestnom kultúrnom dome koncert - akadémiu k výročiam T. Ševčenka a A. Duchnoviča. Predstavili sa aj v obci Ňagov, kde koncert zorganizoval a aj sponzoroval starosta Andrej Briškár, bývalý člen súboru „Vesna".

Rok 1994
Na jeseň roku 1994 sa Karpaty zúčastnili na oslavách Dní mesta v Užhorode. Odspievali bohoslužbu v katedrálnom chráme a neskôr sa spolu s ďalšími súbormi predstavili obyvateľom mesta na slávnostnom koncerte. V závere roka zbor opäť vycestoval na Ukrajinu do mesta Drohobyč. Počas necelých troch dní sa predstavil na 4 koncertoch a spieval sv. liturgiu v gréckokatolíckom chráme.

Rok 1995
V júni 1995 spievali Karpaty „Mnohaja lit" Omeľanovi Kovaľovi, ktorý ako predseda Ukrajinského Pomocného Výboru zorganizoval zájazd zboru na oslavy 50. výročia vzniku tejto organizácie Ukrajincov v Belgicku. Zbor spieval na slávnostnej liturgii v katedrále Notre-Dame de Sablon v Bruseli, ktorú spoločne celebrovali gréckokatolícky aj pravoslávny arcibiskup. Zbor sa predstavil aj na dvoch koncertoch - v jednom pre belgickú verejnosť v mestečku Petit a v druhom v Bruseli na oslavách 50. výročia založenia ukrajinskej organizácie v Belgicku.
Slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia zboru Karpaty sa uskutočnil 18. novembra 1995 v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach a bol vyvrcholením 5. ročníka Medzinárodného festivalu duchovnej piesne východného obradu. Záujem o koncert bol mimoriadny. Priaznivci zboru zaplnili viac ako 700 miest. Hosťami koncertu boli účastníci festivalu, mužský zbor nevidiacich „Karpaty" zo Ľvova a komorný zbor „Legenda" z Drohobyča. Na koncerte sa zúčastnili aj oficiálni hostia - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Dmytro Pavlyčko s manželkou, predseda Európskeho kongresu Ukrajincov a predseda Zväzu Ukrajincov Poľska Jurij Rejt, primátor Košíc Ing. Rudolf Schuster s manželkou, Lýdia Rajčincová, predseda Ukrajinskej iniciatívy v Českej republike.

Rok 1996
Karpaty v spolupráci s mládežníckou organizáciou PLAST pripravili na 16. marec 1996 Slávnostnú akadémiu T. Ševčenka. Viac ako 300 divákov videlo celovečerné pásmo hudby a slova, na ktorom odznelo 10 hudobných diel na slová básnika a fragmenty z jeho básní, ktoré predniesli členovia PLASTu Ľubka Mylla, Vladimíra Pasoková a Irina Adamenková z Prešova, Adriana Hanková, Vladimír Kravec, Roman Dohovič, Ivan Hospodár a člen Zväzu mládeže Karpát Ivan Bača. Spoluúčinkoval aj národný umelec Ukrajiny pán Matij z Užhorodu.

Rok 1997
Tradičné marcové Dni Ševčenka Karpaty oslávili spolu s ukrajinskou komunitou v Maďarsku a Rakúsku. Na pozvanie Spoločnosti pre ukrajinskú kultúru spievali 22. marca koncert v Budapešti a 23. marca pre ukrajinskú komunitu vo Viedni.
Obyvatelia rusínsko - ukrajinskej dedinky na úpätí Levočských vrchov Tichý Potok vítali zbor 15. júna 1997. Predpoludním Karpaty spievali sv. liturgiu v miestnom chráme a popoludní aj koncert v miestnom kultúrnom dome. Nikto z jeho účastníkov v tom čase ani netušil, aká tragédia v podobe storočných záplav postihne obec o niekoľko dní. Voda zničila veľkú časť obce a vedenie Karpát medzi prvými zareagovalo na smutnú udalosť a vyzbieralo medzi členmi zboru a jeho priaznivcami 6 000 korún, ktoré odovzdalo starostke obce Ľubici Džoganovej. Počas Košického kultúrneho leta Karpaty pripravili pre Košičanov 5. septembra koncert v centre mesta.
16. novembra spieval zbor pre delegátov a hostí mimoriadneho zjazdu Európskeho kongresu Ukrajincov (EKU). Hostia zo 14 európskych krajín, Ukrajiny a Slovenska prijali koncert s veľkým záujmom uvedomujúc si, že Karpaty sú jediným ukrajinským zborom takéhoto žánru na Slovensku. Koncert iniciovali členovia zboru ako gratuláciu svojmu umeleckému vedúcemu, ktorého na zjazde zvolili za predsedu Európskeho kongresu Ukrajincov.
Na pozvanie prípravného výboru a pravoslávnej farnosti pri Chráme Najsvätejšej Trojice vo Svidníku, zbor 21. decembra spolu s chrámovými zbormi pravoslávnej, gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi spieval na ekumenicko-charitatívnom Vianočnom koncerte.

Rok 1998
Koncertnú sezónu 1998 začali Karpaty 4. januára v košickom grécko-katolíckom chráme, kde spievali počas Svätej liturgie. Popoludní pripravili v chráme koncert kolied a „ščedriviek", na ktorom odznelo aj množstvo vianočných a novoročných vinšov z bohatej studnice ľudovej tvorivosti.
1. mája odspieval zbor koncert ukrajinských ľudových a autorských piesní z krátkymi ukážkami z tvorby básnikov ako Ševčenko, Duchnovič, Pavlovič, Simonenko, Šaškevyč, Vorobkevyč so zameraním na pozdvihnutie národného povedomia. Humorným slovom spestrila program Svetlana Čornaničová. Zaujímavé v tejto obci bolo aj stretnutie z desiatimi bývalými členkami niekdajšieho zboru Vesna . Po koncerte obyvatelia obce na čele so starostom Jozefom Lipčákom pripravili pre zbor a ďalších hostí „kráľovský" banket.
21. mája 1998 zavítali Karpaty do mestskej časti Ťahanovce, kde sa snažili vojim koncertom rozveseliť rodákov-reoptantov v ich zložitom živote. Desiatky rodín potomkov tých, ktorí v roku 1947 "dobrovoľne" odcestovali do "stalinského raja" síce žijú akoby doma, ale predsalen sú cudzincami.
Významným a úspešným ukončením činnosti zboru v roku 1998 bol zájazd zboru s časťou orchestra Musica Iuvenalis na poľské Podlasie. Na turné ich pozvala predsedníčka Združenia Ukrajincov Podlasia pani Ryžyk. Karpaty sa spolu s mužským speváckym zborom Žuravli a ďalsími významnými súbormi z Ukrajiny zúčastnili Medzinárodného fetivalu ukrajinských súborov.
14. novembra zbor zaspieval v ukrajinských obciach Symjatyči a Meľnyk, 15. novembra spieval sv.liturgiu v neobyčajne nádhernom pravoslávnom chráme v obci Dubyči. Po liturgii ešte zbor na žiadosť kňaza a prítomných urobil ešte polhodinový koncert kolied, ščedrivok a ľudových piesní z Prešovska. Najväčšou odmenou pre zbor boli slzy v očiach obecenstva počas piesní Koly murovaly bilu makovycju a Reve ta stohne Dnipr šarokyj. Veľmi pekné bolo aj priateľské stretnutie dvoch dlhoročných bratských kolektívov - zboru Karpaty a mužského zboru Žuravli z Poľska.
V decembri 1998 Karpaty už tradične v rámci predvianočných koncertov dvakrát vystupovali na Hlavnej ulici v Košiciach.

Rok 1999
Rok 1999 privítali Karpaty dvoma koncertami. 9. januára sa predstavili v obci Olšavica na koncerte kolied, duchovných a ľudových piesní. Na koncerte sa zúčastmilo aj 30 detí zo Zakarpatska, z rodín, ktoré postili povodne. 10. januára zaspievali Karpaty v rámci Vianočného koncertu v Stakčíne. Jeho scénar pripravil významný miestny dejateľ o. Gliganič. Vystúpili na ňom aj miestne súbory, od detí z materskej školy až po najstarších obyvateľov mestečka Stakčín.
16. januára Karpaty spolu s vokálnym súborom Helios z Užhorodu a v sprievode orchestra Musica Iuvenalis vystúpili na tradičnom novoročnom bále "Malančyn večir" a 17. januára s vianočným programom na Hlavnej ulici v Košiciach.
17.júna sa ukutočnil ďalší z významných koncertov v živote zboru. Karpaty spievali účastníčkam Európskej regionálnej konferencie Svetovej federácie ukrajinských ženských organizácií (SFUŽO) a ich hosťom. Koncert bol venovaný 60. výročiu Karpatskej Ukrajiny, 185. výročiu narodenia Tarasa Ševčenka a 180. výročiu narodenia Alexandra Pavloviča. Tri desiatky predstaviteliek SFUŽO z Európy, Ameriky, Kanady a Austrálie s veľkým údivom prijali koncert Karpát. Väčšina z nich netušila, že na Slovensku existuje takýto zbor.
20. júna Karpaty druhýkrát počas takmer 15-ročnej existencie spolu s orchestrom Musica Iuvenalis vstúpili v hlavnom nedeľnom programe Sviatku kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku.
29. decembra vedenie zboru zorganizovalo benefičný koncert na záchranu Ruského domu v Prešove. Vyzbieranú sumu 3 500 korún doručili členke Výboru na záchranu historického Ruského domu.

Rok 2000
Rok 2000 začali Karpaty podobne ko v predchádzajúcich rokoch 9. januára sériou Vianočných koncertov v Snine, Stakčíne a Košiciach.
30. apríla prijali Karpaty pozvanie Štátnej samosprávy Ukrajincov a Spoločenstva ukrajinskej kultúry v Maďarsku. Spievali Veľkonočnú sv. liturgiu, ktorá prvýkát po 150 rokoch odznela v Budapešti v cirkevnej ukrajinčine. Na slávnostnú bohoslubu pricestovali Ukrajinci z celého Maďarska. Po cirkevných obradoch sa uskutočnilo slávnostné stretnutie Karpát z Ukrajincami Maďarska v reštaurácii na lodi na rieke Dunaj. Tu zbor pre svojich hostiteľov zaspieval niekoľko ukrajinských piesní.
V júni 2000 sa Karpatom dostalo veľkej cti. Koncertom národných a duchovných piesní otvorili v Technickom múzeu v Košiciach výstavu diel známeho umelca z Toronta, rodáka z Kalinova, Pavla Lopatu.
23. júla sa uskutočnil ďalší zahraničný zájazd zboru na festival Lemkivsjka vatra v poľskej Ždyni. Svojim koncertným programom a zodpovedajúcim spievodným slovom v sprievode orchestra Musica Iuvenalis napísal zbor ďalšiu zlatú stránku svojej histórie.
Nie menej dôležitou z historického pohľadu bol aj hodinový koncert zboru pre delegátov a hostí Narodnoji hromady 2000, fórum ktorej sa uskutočnilo 30. septembra v Prešove. Viac ako 200 účastníkov si vypočulo koncert, vlastenecký obsah ktorého bol zameraný na pozdvihnutie národnej uvedomelosti rusínsko-ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku.
5. novembra Karpaty len po druhýkrát v desaťročnej histórii vystúpili na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne v Snine. V ten istý deň, spolu s o. Dudom, jedným z mála národne uvedomelých kňazov Prešovska, Karpaty odslúžili sv. liturgiu v obci Svetlice.
10. decembra sa Karpaty zúčastnili Večera národnostných menšín v Dome umenia v Košiciach. Koncert sa skončil netradične - po poslednej piesní v podaní Karpát v sprievode orchestra Musica Iuvenalis spoločný zbor všetkých účinkujúcich zaspieval spoločnú nemeckú a českú pieseň a nakoniec pieseň Reve ta stohne, Dnipr šyrokyj.

Rok 2001
5. januára boli Karpaty opäť hosťom parafiálnej rady pravoslávneho chrámu vo Svidníku. Scenár Vianočného koncertu (autor Anna Vaňková), ktorý mal silný vlastenecký a duchovný obsah, pripomínal tisícročné tradície a zvyky nášho národa pod Beskydmi aj za nimi. Neobyčajne pekné bolo po koncerte aj stretnutie všetkých súborov s poprednými predstaviteľmi mesta, občianskycha kultúrnych inštitúcií a predstaviteľov spoločenského života v meste. Toto stretnutie plne potvrdilo slová ľudového básnika Lemkovščyny Pavla Stefanovského: „My sme vnuci Duchnoviča a Ševčenka deti.
14. januára Karpaty spolu zo zborovou časťou Zakarpatského zaslúžilého ľudového súboru pripravili koncert kolied a duchovných piesní v gréckokatolíckom katedrálnom chráme v Košiciach. Večer obidva súbory spoločným koncertom začali v Košiciach písať tradíciu Novoročných koncertov v Jumbo centre. Na koncerte bolo viac ako 300 divákov.
Ľudová múdrosť „Udrel ako blesk z jasného neba" sa naplno hodí na koncert Karpát, ktorý sa uskutočnil v Prahe 17. marca pri príležitosti 140. výročia narodenia Tarasa Ševčenka. Predsedníčka Ukrajinskej iniciatívy v Českej republike Lýdia Rajčincová sa dostala do nezávidenia hodnej situácie. Týždeň pred slávnostnou akadémiou odriekol účasť zbor chlapcov z Dnepropetrovska. V tejto zložitej situácii poprosila vedenie Karpát, aby zachránili situáciu. Pripraviť program slávnosti za štyri dni nebolo pre Karpaty jednoduché predovšetkým z dôvodu, že zbor sa intenzívne pripravoval na slávnostný koncert pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku.
5. mája Karpaty spolu s orchestrom Musica Iuvenalis, časťou Zakarpatského zaslúžilého ľudového súboru z Užhorodu, sólistami a časťou orchestra košického Štátneho divadla oslávili 15 rokov činnosti Karpát. V programe slávnostného večera odzneli ľudové a autorské piesne, sóla a duetá z opery Zaporožec za Dunajom S. Hulaka - Artemovského v sprievode oboch orchestrov. Dirigovali odchovanci zboru Karpaty - Dáša Briškárová, Svjatoslav Dohovič, dirigent opery Štátneho divadla Igor Dohovič , umelecký vedúci a dirigent Zakarpatského zaslúžilého ľudového súboru Zinovij Korinec a umelecký vedúci a dirigent zboru Karpaty Levko Dohovič. Koncert sledovalo viac ako 600 divákov a na slávnostnej večeri sa zúčastnilo vyše 300 hostí. Oslavy 15. výročia zboru prebiehali pod patronátom primátora Košíc Zdenka Trebuľu. Zboru písomne zablahoželali aj prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Rylač.
V priebehu roka 2001 Karpaty spievali sv. liturgiu v košických gréckokatolíckych cerkvách na Terase, Ťahanovciach a na moyzesovej ulici. V závere decembra Karpaty dvakrát koncertovali s programom kolied a ščedrivok na Hlavnej ulici v Košiciach.

Rok 2002
13. januára sa v Jumbo centre v Košiciach uskutočnil druhý Novoročný koncert, kde Karpaty spoluúčinkovali programom vianočných kolied a vinšovačiek pred celovečerným koncertom Zakarpatského ľudového zboru. Vysokú umeleckú úroveň programu ocenilo viac ako 350 divákov.
V apríli Karpaty už druhýkrát oslávili Veľkonočné sviatky spolu s Ukrajincami z celého Maďarska na sv. liturgii a obradoch paschy v Budapešti.
V máji Karpaty dostali Cenu mesta Košice: „Za dlhoročnú umeleckú činnosť, za propagáciu prestíže mesta Košice doma aj za hranicami, za zachovanie hudobných tradícií Rusínov-Ukrajincov, za posilnenie ekumenizmu a duchovné obohatenie spoluobčanov."
Pri tejto príležitosti Karpaty 28. júna v Dome umenia v Košiciach spievali na slávnostnom koncerte. Spoluúčinkovala ukrajinská vokálno-inštrumentálny skupina Ignis z Prahy a všetky súbory, sólisti a orchestre, ktoré obohatili program Karpát na jubilejnom koncerte Karpát pri oslavách 15 výročia činnosti zboru.

Rok 2003
12. januára 2003 zorganizovali Karpaty už tretí Novoročný koncert, na ktorom spolu so speváckou zložkou PUĽSu Karpaty zaspievali niekoľko kolied. Hlavný program priniesol do Košíc PUĽS z Prešova. Jeho vysokej umeleckej úrovni tlieskalo viac ako 450 ivákov, medzi ktorými nechýbali ani oficiálni hostia z mesta Košice, predstavitelia konzulátov Ukrajiny, Maďarska a Česka. Novoročný koncert bol venovaný 200. výročiu narodenia Alexandra Duchnoviča.
20. a 21. júna prebiehala v Prešove Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Alexander Duchnovič a naša súčasnosť. Súčasťou konferencie bol aj koncert - akadémia, scenár ktorého pripravil umelecký vedúci Karpát. Zámer dramaturga a scenáristu koncertu sa podarilo naplniť spojením troch umeleckých súborov - z Košíc,Prešova a Užhorodu. Viac ako 300 divákov v zaplnenej sále Divadla Jonáša Záborského s veľkým nadšením prijímalo každú pieseň v podaní sólistov - víťazov rôznych súťaží a festivalov, vokálno - choreografické obrazy Kolomyjka a Hopak v podaní PUĽSu z Prešova, ale aj vystúpenie časti Zakarpatského ľudového zboru. Druhá časť koncertu, v ktorej zneli ľudové a autorské piesne a fragmenty z opery Semena Hulaka-Artemovského Záporoec za Dunajom v podaní troch spojených zborov, vynikajúcich sólistov Lucie Knotekovej, Mariána Lukáča a Tomáša Námešpetru v sprievode symfonického orchestra tvoreného členmi orchetra Musica Iuvenalis a orchestra košického Štátneho divadla.
10. augusta 2003 sa Karpaty zúčastnili folklórneho festivalu Rusínov - Ukrajincov v Mikovej. Významným hosťom festivalu bol aj predseda vlád Mikuláš Dzurinda, ktorému Karpaty pri zvítaní zaspievali Mnohaja lit. Urobilo to naňho veľký dojem. Iniciátormi vystúpenia Karpát v Mikovej boli rodiny Ličkových, členov zboru a Rybákových z Bratislavy. Po koncerte sa v sade vedľa starobylej chalúpky Ličkových uskutočnil veľmi pekný priateľský večer.

Rok 2004
6. januára Karpaty začali nový rok už tradičným stretnutím Svätý večer s Karpatami, na ktorom sa zišli príbuzní členov zboru, sponzori, podporovatelia a oficiálni hostia - generálny konzul Ukrajiny na Slovensku Inna Ohnivec s manželom, vicekonzul Vitalij Usatyj a členovia predsedníctva Regionálnej rady ZRUS v Košiciach.
19. januára Karpaty v spolupráci z odborom kultúry prešovského mestského úradu, regionálnou radou ZRUS v Prešove a Generálnym konzulátom Ukrajiny zorganizovali 1. Novoročný koncert v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V programe sa spolu s Karpatami predstavil aj vzorový detský tanečný súbor Serpanok z Ľvova. Obidva koncerty bol venovaný ukončeniu Roka Alexandra Duchnoviča, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 200. výročia tohto národného buditeľa.
9. marca Karpaty na požiadanie Generálneho konzulátu Ukrajiny pripravili krátky program pri príležitosti osláv 190. výročia narodenia Tarasa Ševčenka. Okrem piesní, ktoré vznikli na jeho slová, členovia PLASTu odrecitovali aj niekoľko najpopulárnejších básní z jeho tvorby.
V apríli Karpaty opäť na pozvanie predsedníčky Štátnej samosprávy Ukrajincov v Maďarsku Jaroslavy Hortányi spievali v Budapešti spievali sv. liturgiu s posvätením veľkonočných jedál a oslávili Veľkú noc spolu s Ukrajincami z celého Maďarska.
Ďalšou významnou udalosťou v živote zboru bola premiéra koncertu - akadému venovanej 13. výročiu nezávislosti Ukrajiny, ktorá sa uskutočnila 13 .septembra v Prešove. Organizátorom bol Generálny konzulát Ukrajiny vedený generálnou konzulkou Innou Ohnivec. Prostreníctvom sprievodného slova (výnimočne prevane v slovenčine) a interpretáciou tématicky vybraných piesní Karpaty priblížili prítomným hosťom hlavné historické medzníky v boji ukrajinského náoda za nezávislosť od tatárskych vpádov, cez dobu kozákov, hajdamakov, zničenie Záporožskej Seči Katarínou II, dobu temna na konci XVIII a začiatku XIX storočia, Ševčenkovo pozdvihnutie, vyhlásenie nezávislej Ukajinskej republiky v oku 1918, oslobodzovacie snahy v 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia, Karpatskú Ukrajinu až po 24. august 1991.
13. novembra vedenie Osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi pozvalo Karpaty na festival Spišské zborové dni. V rámci ich programu vystúpilo šesť zborov a šesť vokálnych skupín. Karpaty na koncerte reprezentovali ukrajinskú národnostnú menšinu.
26. decembra zbor pripravil vianočný koncert kolied a ščedrivok v gréckokatolíckom chráme na košickom sídlisku Terasa. Koncert si vypočulo viac ako 200 milovníkov neprkonateľných ľudových kolied Rusínov-Ukrajincov.

Rok 2005
Pre Karpaty bol rok 2005 jubilejný - oslavovali 20. výročie založenia zboru. Preto aj činnosť zboru bola čiastočne poznamenaná prípravou premiéry pri príležitosti osláv. Napriak tomu zbor počas roka realizoval niekoľko významných koncertov a vystúpení.
Aj rok 2005 začali Karpaty 6. januára Svätým večerom s Karpatami, na ktorý z roka na rok prichádza stále viac a viac hostí a prívržencov zboru . Okrem oficiálnych hostí - generálnej konzulky Ukrajiny pani Inny Ohnivec s manželom a členov predsedníctva Regionálnej rady ZRUS - zavítal do Košíc aj známy lovenský herec Jozef Adamovič, ktorý neustále žiadal zbor spievanie kolied a ľudových piesní.
8. januára Karpaty spievali slávnostnú Vianočnú sv. liturgiu v chráme východného obradu v Budapešti. Táto liturgia spolu s večerným koncertom v priestoroch ukrajinského klubu v Budapešti boli veľkým duchovným obohatením nielen pre spoločenstvo Ukrajincov v Maďarsku, ale aj pre členov zboru. V prvej časti koncertu odzneli nádherné koledy a ščedrivky, v druhej Karpaty reprízovali koncert-akadémiu, ktorá sa uskutočnila v septembri 2004 pri príležitosti osláv 13. výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. Obe časti koncertu prijalo viac ako 200 divákov veľmi emotívne, nechýbali slzy a slová vďaky pre zbor Karpaty a organizátorov vedených predsedníčkou ukrajinskej samosprávy v Maďarsku Jaroslavou Hortányi .
12. marca sa uskutočnil pre dirigenta zboru Karpaty Levka Dohoviča zlatý Koncert - akadémia Ševčenka. Jubilejný preto, lebo uplynulo presne 50 rokov od Ševčenkovho koncertu v podaní mužského zboru politických väzňov, ktorý Levko Dohovič dirigoval 20. marca 1955 v koncentračnom tábore 05 v Irkutskej oblasti za Bajkalským jazerom. Dirigentovi zboru prišli k zlatému jubileu zablahoželať veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Serhuj Ustyč, generálny konzul Ukrajiny v Prešove Inna Ohnivec a člen predsedníctva ZRUS Miroslav Sopoliga. Na koncerte boli prítomní aj oficiálni predstavitelia mesta Košice.
30. júla Karpaty s neskrývanou úprimnosťou privítali obyvatelia obce Pstriná v okrese Svidník a okolitých obcí na regionálnom sviatku kultúry a športu. Ako povedala starostka Pstriny, koncert Karpát prevýšil všetky vystúpenia spevákov a súborov na doterajších slávnostiach.
2. septembra generálny konzulát Ukrajiny zorganizoval oslavy 14. výročia vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. Scenár na základe výzvy generálnej konzulky Ukrajiny Inny Ohnivec pripravil Levko Dohovič. Hlavným účinkujúcim boli v sále Čierneho orla bol zbor Karpaty spolu s dvoma súbormi z Ukrajiny - vokálnym kvintetom Kamerton z Chustu a tanečným súborom Šovkova kocycja Užhorodskej univerzity.
12. november sa stal dňom osláv 20. výročia založenia ukrajinského zboru Karpaty. V programe koncertu - premiéry odzneli najlepšie sólové čísla, duetá a zborové diela z dvadsaťročného repertoáru Karpát, časti opery Semena Hulaka-Artemovského Záporožec za Dunajom v podaní sólistov košickej opery Lucie Knotekovej a Mariána Lukáča a sólistu Karpát Tomáša Námešpetru. O hudobný sprievod sa postarali akordeonisti Rajmund Kakoni, Igor Kreta, orchester Musica Iuvenalis doplnený členmi orchestra košického Štátneho divadla.
Koncert sa uskutočnil pod patronátom Veľvylanectva Ukrajiny na Slovensku a primátora mesta Košice Zdenka Trebuľu. Medzi hosťami nechýbali predstavitelia ukrajinskej a slovenskej vlády, Ukrajinskej celosvetovej koordinačnej rady, delegáti 11. zjazdu Európskeho kongresu Ukrajincov, predstavitelia 15 ukrajinských organizácií z celej Európy, členovia diplomatických zborov Ukrajiny, Maďarska a Česka na Slovensku, predstavitelia Ústrednej a Regionálnej rady ZRUS, oficiálni predstavitelia mesta Košice, členovia PLASTu a bývalí členovia súboru Vesna, sponzori a prívrženci zboru. V závere slávnostného koncertu boli zboru odovzdané plakety a pozdravné listy od rôznych štátnych a kultúrnych inštitúcií Ukrajiny, Slovenska a ukrajinských spoločenstiev zo zahraničia. Štátny tajomník ministerstva vnútra SR Martin Pado odovzdal pri príležitosti životného jubilea dirigentovi Karpát Striebornú medailu. Na koncerte v košickom Dome umenia bolo viac ako 650 divákov.
V decembri Karpaty už tradične v rámci predvianočných koncertov dvakrát spievali na Hlavnej ulici v Košiciach.

Rok 2006
6. januára Karpaty spolu s najbližšími oslávili Svätý večer, ale verejnú koncertnú činnosť začali 15. januára Novoročným koncertom. Jeho súčasťou bola významná udalosť v histórii zboru. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku Inna Ohnivec odovzdala dirigentovi zboru listinu Ministerstva kultúry a turistiky Ukrajiny, ktorá udeľuje pri príležitosti 20. výročia zboru titul Národný amatérsky súbor za „dlhoročnú činnosť zahraničného ukrajinského kolektívu v otázkach zachovania, popularizácie, propagácie ukrajinskej kultúry a umenia za hranicami zameranú na posilnenie väzieb medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.
31. marca Slovensko-európske spoločenstvo kultúry Feman zorganizovalo v Košiciach Slovensko-ukrajinský večer kultúry, na ktorom spolu so zborom Karpaty vystúpili aj ľudový súbor piesní a tancov Zorjanka a súbor Nivroku z Perečínu na Ukrajine. Koncert ukončila pieseň Reve ta stohne Dnipr šyrokyj v podaní všetkých troch súborov.
23. júna uviedol zbor tématický program pri príležitosti osláv 50. výročia činnosti Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Obsahové zameranie koncertu vysoko ocenili nielen riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga a veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku Inna Ohnivec, ale aj námestníčka ministra kultúry Ukrajiny Olena Benč.
5. júla pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda Karpaty spievali sv. liturgiu v obci Drienica a popoludní v miestnom kultúrnom dome odznel koncert ukrajinských piesní. Okrem obyvateľov obce bolo na koncerte aj 70 účastníkov letného tábora PLASTu, ktorý v tom čase prebiehal v Drienici.
Zo všetkých zahraničných zájazdov určite najväčší dojem na členov zboru urobil pobyt v Kyjeve od 17. so 22. augusta, kde sa uskutočnilo 4. Celosvetové fórum Ukrajincov. V priebehu piatich dní sa členovia zboru zoznámili z jedným z najkrajších miest Európy, predovšetkým so starobylými cerkvami, v ktorých duchovné piesne v podaní zboru vďaka akustickým vlastnostiam chrámov zneli ako niekde inde. Vydaril sa aj výlet loďou na rieke Dnepr, kde si zbor zaspieval pieseň Reve ta stohne Dnipr šyrokyj. Vrcholom pobytu v Kyjeve bola 20. augusta účasť zboru na galakoncerte zahraničných ukrajinských súborov. V záverečnom čísle programu 320 členný spoločný zbor pod vedením dirigenta Levka Dohoviča zaspieval na scéne Palácu Ukrajinu pred troma tisíckami divákov hymnickú pieseň skladateľa Mykolu Lysenka Bože, Velykyj, jedynyj. Ministerstvo kultúry a turizmu Ukrajiny udelilo uboru za účasť v tomto programe Čestné uznanie s týmto textom: „Oceňuje sa ukrajinský miešaný zborový súbor (m. Košice, Slovensko, umelecký vedúci Levko Dohovič) za aktívnu prácu pri zachovaní a popularizácii ukrajinského umenia.
Rok 2006 priniesol zboru ešte jedno víťazstvo. Prostredníctvom mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne na Slovensku pani Inny Ohnivec, ministerstvo kultúry Ukrajiny vyčlenilo finančnú pomoc na vydanie prvého CD zboru.

Rok 2007
Rok 2007 Karpaty tradične začali 6. januára Svätým večerom v klube Regionálnej rady ZRUS a 14. januára novoročným koncertom v Jumbo centre. Na koncerte spolu s Karpatami účinkoval aj Zakarpatský ľudový zbor z Užhorodu a folklórny súbor Iršavská rodina. Na koncerte bolo prítomných viac ako 400 divákov.
15. apríla zavítali Karpaty do obce Hačava, kde v cerkvi odspievali sv. liturgiu a popoludní v miestnom kultúrnom dome koncert ukrajinských ľudových a autorských piesní a niekoľkých slovenských piesní. Na koncerte ako tradične spoluúčinkovala aj mužská spevácka skupina Poľana. veľa piesní spolu so zborom odspievalo aj publikum. Po koncerte na priateľskom stretnutí ešte dlho zneli ukrajinské piesne. Starosta obce aj obyvatelia prosili Karpaty, aby k nim zavítali častejšie.
Pekného privítania sa Karpaty dočkali aj v obci Údol. 8. júla spievali v pravoslávnom chráme sv. liturgiu a popoludní v kultúrnom dome odspievali koncert ľudových a autorských piesní. Obyvatelia obce, na čele so starostkou pripravili pre Karpaty „kráľovské" pohostenie - najprv po sv. liturgii, potom pred koncertom a na záver po ňom, kde na stretnutí s Karpatami spievalo naše piesne viac ako 200 obyvateľov Údola a okolitých obcí. Podvečer zbor zaspieval Otčenáš a Vičnuju pamjať pri hrobe manželov Bakošovcov, učiteľov - národovcov, rodičov členky zboru Oksany Hospodárovej. Úspešný deň skončil ochutnávkou mačanky na chalupe manželov Hospodárovcov v Sulíne nad riekou Poprad.
4. augusta zbor uskutočnil výchovný koncert pre 90 účasníkov letného tábora PLASTu v rekreačnom stredisku Zlatá Idka.
4. novembra po niekoľkoročnej prestávke sa Karpaty na pozvanie Ústrednej rady ZRUS zúčastnili 17. ročníka festivalu duchovnej piesne v Snine. Okrem festivalového koncertu zbor zaspieval aj v. liturgiu v pravoslávnom chráme v Snine.
12. a 13. decembra sa uskutočnil ďalší zahraničný zájazd Karpát. Spolu s časťou orchestra Musica Iuvenalis, mužskou speváckou skupinou Poľana a sólistami košického Štátneho divadla Luciou Knotekovou a Mariánom Lukáčom sa zbor zúčastnil Medzinárodného festivalu zborového spevu v Českom Těšíne, na ktorm Karpat úspešne uviedli ukrajinské hudobné klenoty. Program obidvoch koncertov tvorili ukrajinské duchovné, ľudové a autorské piesne, ale aj české a slovenské hudobné diela. Koncert sa stretli s dobrým ohlasom, úspech mali predovšetkým duchovné piesne a koledy, pieseň Eugena Suchoňa Aká si mi krásna, Bože velykyj, jedynyj Mykolu Lysenka a časti opery Záporožec za Dunajom v podaní sólistov Lucie Knotekovej, Mariána Lukáča a Tomáša Námešpetru.
22. decembra sa uskutočnila premiéra celovečerného koncertu kolied s názvom, Štedrý večer, obrý večer. Týmto koncertom Karpaty obnovili tradíciu koncertov, ktoré v rokoch 1935 - 1937 v Košiciach uskutočnil zbor Prosvita pod vedením Ostapa Jaroša. Na obnovenom koncerte odznelo 18 neprekonateľných ukrajinských kolied v podaní Karpát, sólistky a zbormajsterky Svitlany Martyňukovej, mužskej skupiny Poľana, ženskej speváckej skupiny súboru Železiar, dua Kataríny Pavlíkovej a Štefana Šteca. Odzneli aj dve koledy z rázovitej obce Žakarovce v podaní Márie Pobehovej. Večer kolied mal obrovský úspech, čoho svedectvom bol nielen dlhotrvajúci potlesk publika, ale aj ďakovný list istej učiteľky, ktorá bola prvýkrát na koncerte Karpát. Napísala: „Chodím takmer na všetky vianočné koncerty, ktoré sa uskutočňujú v predsviatočnom čase v našom meste. Ale prvýkrát som ozajstnú atmosféru Vianoc pocítila až na vašom koncerte..."

Rok 2008
18. - 20. apríla mohol zbor vďaka riaditeľovi agentúry Feman stráviť dva pracovno - odpočinkové dni v hoteli Camea na Sninských rybníkoch a byť účastníkom európskeho semináru o otázkach prihraničných vzťahov Slovenska a Ukrajiny. Zbor okrem práce nad svojim repertoárom bsolvoval aj sériu koncertov v Snine a Ubli.
6. mája sa v sále košickej historickej radnice uskutočnil koncert pri príležitosti Osláv Dňa Užhorodu v Košiciach. Scenár a dramaturgiu koncertu z poverenia magistrátu mesta pripravil dirigent Karpát Levko Dohovič. Na slávnostnom koncerte účinkovali komorný orchester Melódie Zakarpatska z Užhorodu a zbor Karpaty v sprievode mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis.
13. júna Karpaty pripravili hodinový koncert v sále Historickej radnice v Košiciach . Spievali pre 80 poslancov a pracovníkov Európskeho parlamentu, ktorí prišli do Košíc na pozvanie magistrátu.
14 a 15. júna sa Karpaty vybrali na dvojdňové turné do najvzdialenejších obcí východoslovenského regiónu, až na slovensko - poľsko - ukrajinské pohraničie. 14. júna zbor vystúpil v obci Zboj na festivale pri príležitosti 441. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 244. výročia narodenia rodáka Petra Lodija. O deň neskôr mali Karpat česť spievať sv. liturgiu na chrámovej slávnosti v pravoslávnej cerkvi v Zboji a popoludní koncertovali v obciach Nová Sedlica a Ulič.
Na ďalšie trojdňové turné sa Karpaty vybrali od 11. do 13. júla do Spišského Podhradia. 12. júla zbor koncertoval pre obyvateľov mestečka Spišské Podhradie a v nedeľu na rímsko-katolíckej omši v katedrálnom chráme Spišskej Kapituly zaspieval časti sv. liturgie v staroukrajinčine. Po omši viac ako 200 jej účastníkov ocenilo výkon Karpát v tomto prostredí nezvyčajným dlhotrvajúcim potleskom. Popoludní sa Karpaty predstavili koncertom duchovných a ľudových piesní v obci Bijacovce. Vďaka fantastickej akustike sály miestneho kaštieľa to bol jeden z najlepších koncertov Karpát v celej ich 23 - ročnej histórii. Slovenské publikum ešte ani raz neprijalo vystúpenie zboru tak spontánne, vstávajúc a potleskom žiadajúc opakovanie piesní.

Karpaty 2014