nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Veľký úspech zboru Karpaty v Ľvove a Ivano-Frankivsku

uvodukrajina malDva nezabudnuteľné koncerty v Ľvove a Ivano-Frankivsku, zaujímavú prezentáciu knihy Levka Dohoviča „Kronika života politického väzňa č. 2A-424“ a nádherné chvíle pri prechádzkach historickým starobylým Ľvovom a nádherným Ivano-Frankivskom prežili od 20. do 23 októbra Ukrajinský národný amatérsky zbor Karpaty spolus orchestrom Musica Iuvenalis počas krátkeho turné na Ukrajine, ktorým sa po niekoľkých rokoch naplnili túžby zboru. Krátky zájazd sa uskutočnil aj v´daka finančnej podpore Úradu vlády SR z programu „Kultúra národnostných menšín 2016“ a Nadácie Pro Cassovia.
KARPATY NA UKRAJINE - VIDEO
FOTOGALÉRIA

Po ceste krásnymi jesennými Karpatami prišli v podvečer 20. októbra zbor a orchester do starobylého Ľvova. Zájazd začali pracovne – skúškou v sále Mestského Palácu kultúry Hnata Chotkevyča.

Vďaka dlhoročným priaznivcom zboru Karpaty a priateľom dirigenta zboru Levka Dohoviča, riaditeľovi Mestského Palácu kultúry Hnata Chotkevyča a hlavnému organizátorovi koncertu v Ľvove Igorovi Martynenkovi a Petrovi Loburovi, ktorý šéfuje turisticko-vlastivednému centru „Kňažyj“, bolo o účastníkov krátkeho turné výborne postarané. Manžela Loburovci, Petro a Naďa, boli aj hlavnými iniciátormi prezentácie knihy umeleckého vedúceho a dirigenta Levka Dohoviča „Kronika života politického väzňa č. 2A-424“, ktorá sa uskutočnila v piatok 21. októbra dopoludnia vo Vedeckej knižnici Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka. Ako uviedla ľvovská televízia ZIK, docent katedry novodobej histórie Ukrajiny Marián Mudryj pri predstavovaní knihy povedal, že je v nej prezentovaný osud ľudí, ktorí sa odvážili povedať „nie“ politickému systému, ale aj to, ako ich osud súvisí s osudom samotného národa. „Pri čítaní knihy uvidíte veľkého optimistu. Je to optimizmus napriek všetkým ťažkostiam,“ dodal Marian Mudryj. Samotná prezentácia začala premietaním filmu „Dirigent z GULAGu“, ktorý vznikol v košickom štúdiu RTVS. „Takých ako som ja boli tisíce a tisíce,“ poznamenal Levko Dohovič pri rozprávaní o svojom pobyte v uväznení. Starší vedecký spolupracovník oddelenia novodobej histórie Inštitútu ukrajinistiky I. Krypjakevyča Národnej akadémie vied Ukrajiny Jurij Zajcev nazval v svojom príspevku Levka Dohoviča človekom – legendou, v osude ktorej „sa fakticky odráža celý život ukrajinského národa, ktorý po stáročia bojoval o svoju slobodu“. „Príklad Levka Dohoviča ukazuje, že jedine silou vôle, znalosťami, mužnosťou možno získať slobodu. Zároveň hovorí aj o tom, že náš kvet rastie v celom svete. Aj ľudia, ktorí sa ocitli za hranicami domoviny, urobili veľmi veľa pre jej slobodu,“ povedal historik. Okrem učiteľova a študentov LNU boli hosťami prezentácie aj ďalší známi politickí väzni – básnik a disident Igor Kalinec a predseda Celoukrajinského spoločenstva politických väzňov a prenasledovaných Petro Franko. Aj oni sa podelili s prítomnými so svojimi spomienkami na pobyt v sovietskych gulagoch.

Členovia zboru a orchestra strávili počas druhého dňa nádherné chvíle v centre starobylého Ľvova a presvedčili sa o tom, že veľa toho, čo sa o Ukrajine na Slovensku hovorí a píše, je veľmi vzdialené od reality. Čisté, krásne a udržiavané historické ulice a uličky, príjemné obchody, reštaurácie, kaviarne a ľudia, turistické skupiny na každom kroku. Ľvov patrí nepochybne medzi najkrajšie mestá východnej Európy. Veľmi dobrý dojem zanechalo v účastníkoch zájazdu aj mesto Ivano-Frankivsk.

Prvý koncert sa uskutočnil v piatok 21. októbra podvečer v sále Mestského Paláca kultúry Hnata Chotkevyča v Ľvove. Spolu so zborom Karpaty a orchestrom Musica Iuvenalis, ktorý Ľvovčanom ukázali väčšiu časť minuloročného koncertu pri príležitosti 30. výročia vzniku zboru, v programe účinkovali aj Haličský komorný zbor „Jevšan“, ktorý bol v minulosti hosťom zboru v Košiciach. Koncert vrelým privítaním začal hlavný organizátor zájazdu, riaditeľ paláca Igor Martynenko, ktoréímu patrí úprimné poďakovanie vedenia zboru Karpaty. Publikum každú pieseň ocenilo úprimným potleskom, osobitne búrlivo potom zmes zakarpatských piesní a „Duet Karasa a Odarky“ z opery S. Hulaka-Artemovského „Záporožec za Dunajom“ v podaní sólistov Lucie Knotekovej a Mariána Lukáča. Diváci si z veľkým záujmom vypočuli aj piesne, v podaní sólistov zboru Andreja Lička, Márie Pobhovej, Tomáša Námešpetru a Andreja Hapštáka. Slzy sa objavili v očiach mnohých prítomných pri piesňach „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj“ na slová Tarasa Ševčenka a „Modlitbe za národ“ Mykolu Lysenka, ktorú venovali bojovníkom za slobodu Ukrajiny vo vojne s Ruzskom na východe štátu. Spolu s účinkujúcimi ju pod taktovkou Levka Dohoviča postojačky spieval celá sála. „Dojmy sú jednoducho fantastické. Som uchvátený spevom, ktorý nám dnes v Ľvove predviedol Ukrajinský národný zbor Karpaty.“ „Som veľmi rozrušená a veľmi pekne ďakujem za tento nádherný koncert. Tak nádherne spievate ukrajinské piesne, nezabúdate ich. Hlboko sa pred vami skláňam.“ To sú len niektoré vyjadrenia pocitov spokojných divákov pri odchode z koncertu.

V sobotu 22. októbra sa zbor a orchester presunuli do Ivano-Frankivska, kde v nádhernej sále Ivanofrankivskej oblastnej filharmónie uskutočnili druhý koncert, ktorého hlavným organizátorom bol magistrát mesta vedený primátorom Ruslanom Marcinkivom. Aj v programe druhého koncertu okrem Karpát a Musicy Iuvenalis vystupovali súbory z Ivano-Frankivska, ktoré boli hosťami zboru v Košiciach – Municipálna kapela banduristov a Municipálny komorný zbor „Halycki peredzvony“. Podobne ako v Ľvove aj v Ivano-Frankivsku publikum prijalo s veľkým potešením program koncertu, ktorý okrem umeleckého vedúceho Levka Dohoviča dirigovali aj umelecký vedúci Musicy Iuvenalis Igor Dohovič a zbormajstri Svetlana Martiňuková a Svjatoslav Dohovič. „Spolupráca so zborom Karpaty začala ešte v začiatkoch našej nezávislosti, keď súbory z Ivano-Frankivska prichádzali do Košíc na Medzinárodné festivaly duchovnej piesne byzantského obradu. Pre naše mesto bol dnešný koncert veľkou udalosťou. Všetci ňou boli nadšení a som presvedčená, že sa o nej ešte dlho bude hovoriť,“ uviedla po koncerte profesorka Hanna Karasj, ktorá bola hlavným iniciátorom zájazdu Karpát do Ivano-Frankivska a ktorú v závere koncertu Levko Dohovič na znak vďaky vyzval, aby zadirigovala „Modlitbu za národ“ Mykoly Lysenka.

V závere koncertu dostali Karpaty okrem úprimných gratulácii od primátora mesta Ďakovnú listinu za veľký vklad k rozvoju ukrajinského zborového umenia a popularizáciu ukrajinskej kultúry za hranicami. Primátor neskôr poďakoval aj prostredníctvom statusu na sociálnej sieti: Dirigent zboru, Levko Dohovič, už 31 rokov vkladá svoje srdce a dušu do kolektívu a udržiava našu ukrajinskú lemkovskú pieseň v meste Košice. Ďakujem za tento oduševnený večer a teším sa na skoré stretnutie.“

„Boli sme očarení a sme veľmi radi, že sm mohli prijať takých nádherných hostí a znovu s nimi byť dnes na veľkej scéne,“ povedala po koncerte umelecká vedúca kapely banduristov Marta Ševčenko, ktorý doplnil umelecký vedúci zboru „Halycki peredzvony“ Igor Demjanec: „Tri súbory dnes vytvorili veľký sviatok.“ Aj po druhom koncerte odchádzali diváci nadšení, o čom svedčí aj táto poznámka: „Ukrajinské piesne vo vašom podaní znejú emotívnejšie, vy ich naozaj spievate od srdca a hoci ich poznáme, prinášajú nám veľké potešenie.“

Posledný deň začali účastníci turné krátkou prechádzkou po Ivano-Frankivsku. „S Karpatami sme už boli na Ukrajine niekoľkokrát, ale prvý raz tak ďaleko. Bol to jeden z najkrajších zájazdov. Podarilo sa vytvoriť nádhernú atmosféru, ktorá sa z divákov, ktorí nás prijali viac ako pozitívne, prenášala aj na nás,“ uviedol šéf Musicy Iuvenalis Igor Dohovič. Viac ako spokojní boli aj členovia zboru. „Oba koncerty, osobitne ten v Ivano-Frankivsku, boli snáď najkrajšie v tridsaťročnej histórii zboru,“ dodal Levko Dohovič. Podľa hlavnej organizátorky turné Heleny Dohovičovej sa zájazdom naplnila túžba a bol vrcholom osláv tridsiatych rokov činnosti Ukrajinského národného amatérskeho zboru Karpaty.

Karpaty 2014