nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Umelecké vedenie

Umelecké vedenie:

  • Mgr. Leontin Dohovič, umelecký vedúci a dirigent zboru
  • Mgr. Svitlana Martyňuková, korepetítor a zbormajster
  • Jaroslav Dirga, korepetítor

Výbor zboru:

  • Helena Ličková, predseda
  • JUDr. Helena Dohovičová, tajomník
  • Ing. Oxana Hospodárová, člen
  • Mária Hanková, člen
  • Mgr. Svitlana Martyňuková, člen
  • Mária Matisová, člen
  • MUDr. Mária Pobehová, člen

Karpaty 2014