nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Karpaty sa stretli s blízkymi pri štedrovečernom stole

svjatvecir2016 01Slávnostným tropárom „Roždestvo tvoje Chryste Bože náš", ktorý sa v cerkvách spieva počas vianočných sviatkov už stovky rokov, privítal v stredu 6. januára 2016 Ukrajinský národný zbor Karpaty svojich priaznivcov a hostí na tradičnom stretnutí „Štedrý večer s Karpatami", aby spoločne oslávili Vianoce podľa Juliánskeho kalendára. Medzi hosťami boli priaznivci a sponzori zboru Karpaty a mládežníckej organizácie „PLAST" Peter Hrinko s manželkou, Mária Olšavská, Milan Dolný s manželkou. Na stretnutí sa zúčastnili aj poslanec NR SR Otto Brixi, predseda Regionálnej rady ZRUS Jozef Vook a redaktori národnostného vysielania RTVS Ľudmila Garjanská a Ľuba Koľová s moderátorom Ladislavom Csikym. K bohatému štedrovečernému stolu s tradičnými vianočnými jedlami, ktoré pripravili členovia zboru, s miernym oneskorením zavítali aj poprední predstavitelia mesta Košice – zástupcovia primátora Renáta Lenártová a Martin Petruško.
VIAC FOTOGRAFIÍ

„Štedrý večer s Karpatami" už tradične koledami a vinšami otvoril zbor Karpaty. Každý zo siedmich desiatok prítomných dostal aj symbolický vianočný darček a magnetku s fotografiou zboru zo slávnostného koncertu zboru pri príležitosti 30. výročia založenia. Na štedrovečernom stole ako tradične nechýbali ani „bobaľky" predsedníčky Rady zboru Heleny Ličkovej a mačanka priaznivca zboru Štefana Čabalu a jednej z hlavných organizátoriek stretnutia Heleny Dohovičovej. Účastníci pekného večera vyslovili želanie, aby sa stretnutie „Štedrý večer s Karpatami" uskutočnilo aj v budúcom roku.

Karpaty 2014