nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Karpaty oslávili 30. narodeniny nádherným koncertom

titulkaV sobotu 28. novembra sa v koncertnej sále Domu umenia v Košiciach, zaplnenej do posledného miesta (viac ako 700 divákov), uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 30. Výročia vzniku Ukrajinského národného amatérskeho zboru Karpaty.
FOTOGALÉRIA MIROSLAVA VACULU

Zbor Karpaty vznikol v roku 1985 v Košiciach pri vtedajšom Mestskom výbore Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich (súčasný Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska). Je to najvýznamnejší umelecký súbor, ktorý reprezentuje národnostnú menšinu Rusínov-Ukrajincov Slovenska doma aj vo svete. Bol založený z iniciatívy Levka Dohoviča, ktorý je dodnes jeho umeleckým vedúcim a dirigentom. Počas 30 rokov činnosti zbor uskutočnil viac ako 500 koncertov doma aj v zahraničí. Pripravil 24 Novoročných plesov („Malančanych večoriv"), 13 Festivalov duchovnej piesne východného obradu, 15 Novoročných koncertov podľa Juliánskeho kalendára, 8 ročníkov Vianočných koncertov a iných kultúrnych podujatí, na ktorých, okrem iného, vystupovalo 84 umeleckých súborov z Ukrajiny a 14 ukrajinských kolektívov z Česka, Maďarska a Poľska - niektoré aj viacnásobne). Od roku 1988 zbor spolupracuje s Mládežníckym orchestrom Musica Iuvenalis, ktorého súčasným umeleckým vedúcim a dirigentom je Igor Dohovič – stredný syn Levka.

Jubilejný koncert zboru Karpaty v sprievode 40-člennéhio orchestra Musica Iuvenalis začal tradičnou uvítacou piesňou zboru „Dobryj večir, myli druzi, dobryj večir vid Karpat" (slová a hudba L. Dohoviča) a piesňou „Daj, že bože dobryj čas", po ktorej nasledoval „Otče náš" Mychajla Verbyckého (autora hudby hymny Ukrajiny „Šče ne vmerla Ukrajina"). „Otče náš" venovali Karpaty 200. výročiu narodenia M. Verbyckého a obetiam hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933. Ešte pred koncertom boli v priestoroch Domu umenia symbolicky zapálené sviečky, ktoré pripomenuli Deň smútku za obete „Hladomoru" pripadajúci na poslednú novembrovú sobotu. V ďalšej časti programu odzneli populárne ľudové a autorské piesne z repertoáru zboru: „Verchovyno, maty moja", „Koly murovaly bilu Makovycju", „Oj chodyv čumak", "Tyša navkruhy", „Čeremšyna", „Už na tretij ročok", „Koly-m bula mala, mala", „Mala ja frajira", „Іvankova maty" a ďalšie. Zborové piesne sa v programe koncertu striedali so sólovými vystúpeniami.

Okrem L. Dohoviča časť koncertu dirigoval syn Igor, jednotlivé piesne programu dirigovali aj starší syn Svjatoslav a Svitlana Martyňuk (korepetítori a zbormajstri zboru).
V druhej časti spolu s Karpatami vystupoval aj jeho bratský súbor z Užhorodu – vokálna skupina Zaslúžilého akademického Zakarpatského ľudového zboru (umelecká vedúca Natália Petij-Potapčuk), ktorí publiku venoval dve piesne: „Za horoju vysokoju" a „Oj, u luzi červona kalyna". Speváci z Užhorodu v ďalšej časti koncertu spievali spolu so zborom Karpaty.

Oživením programu boli aj fragmenty z opery Semena Hulaka-Artemovského „Záporožec za Dunajom", predovšetkým duet Karasja a Odarky v podaní sólistov Lucie Knotekovej a Mariána Lukáča. Karpaty dvoma ľudovými piesňami Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska pozdravila aj Mužská spevácka skupina Poľana z Košíc.
Nemalú zásluhu na úspechu zboru má aj jeho manažérka a administrátorka Helena Dohovičová, manželka Levka.

Program koncertu, ktorý moderovali Ľudmila Garianská a Mária Pobehová, mal vysokú umeleckú úroveň, ktorej svedectvom je aj búrlivý potlesk divákov po každom jednotlivom čísle. Program mal premyslenú dramaturgiu s potrebnú dynamiku. Hosťami koncertu boli vysokí predstavitelia mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, prvá tajomníčka Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku, delegácia Zakarpatskej oblasti vedená vedúcim odboru kultúry Štátnej administratívy Jurijom Hlebom.

Zbor Karpaty pri príležitosti 30. výročia založenia (ktoré sa prelínalo s 80. narodeninami jeho zakladateľa a umeleckého vedúceho Levka Dohoviča) priamo na javisku ocenili vysokými vyznamenaniami Ukrajiny a Slovenska. Primátor mesta Košice Richard Raši spolu s viceprimátormi Renátou Lenártovou a Martinom Petruškom odovzdal zboru šek na 1 000 eur. Na koncerte bola prítomná aj Ivana Šostáková z Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Prvá tajomníčka Veľvyslanectva Ukrajiny Oxana Liščyšyn prečítala pozdravný list od mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Oleha Havasiho. V mene Svetového kongresu Ukrajincov zboru Karpaty pri príležitosti jeho jubilea zablahoželala prvá viceprezidentka Jaroslava Hartyanyi, ktorá umeleckému vedúcemu odovzdala medailu SKU. Vedúci odboru kultúry Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie Jurij Hleba odovzdal Levkovi Dohovičovi Vyznamenanie Odboru kultúry. V mene Ústrednej rady ZRUSR zboru zablahoželal predseda košickej Regionálnej rady ZRUSR a člen Prezídia Ústrednej rady ZRUSR Jozef Vook.

Na tradičnej slávnostnej večeri po koncerte pokračovali blahoželania k jubileám zboru a jeho umeleckého vedúceho, odznelo množstvo prípitkov a želaní. Jubilejný koncert zboru Karpaty bol viac ako dôstojným zavŕšením jeho 30-ročného pôsobenia a zároveň začiatkom novej etapy činnosti, ktorá ako všetci veríme, bude rovnako úspešná.

Mikuláš Mušinka

Karpaty 2014