nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Nezabúdajme na svoje korene - výzva k sčítaniu obyvateľov

perepysSVKkarpaty mal 2Občianske združenie „KARPATY KOŠICE“ sa pripája k výzve Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku k sčítaniu obyvateľov.

Naše projekty „Leť naša pieseň“, „Ctíme si svoje tradície a významné osobností“, „35 rokov Ukrajinského národného zboru Karpaty“ a ďalšie, ktoré realizuje Ukrajinský národný zbor Karpaty, sú taktiež financované z dotácií Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, určených pre ukrajinskú národnostnú menšinu.

OZ „KARPATY KOŠICE“

VÝZVA „PLASTu“ K SČÍTANIU OBYVATEĽSTVA

Milí naši priatelia, priaznivci a všetci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej národnostnej menšiny na Slovensku!

Od 15. februára do 31. marca sa v Slovenskej republike uskutoční sčítanie obyvateľstva. Rovnako ako v minulosti, aj v súčasnosti, sa na obdobie ďalších desiatich rokov stane hlavným ukazovateľom aj pre spoločensko-kultúrny život Rusínov-Ukrajincov Slovenska.

Hoci sme stále, vďaka politickému rozhodnutiu spred tridsiatich rokov, pri sčítaní rozdelení na Rusínov a Ukrajincov, pre zachovanie našich tisícročných tradícií, nášho jazyka, písma a našej identity musíme pamätať na jedno – sme čiastočne potomkami obyvateľov Kyjevskej Rusi, ktorá bola už v 9. storočí veľkým európskym štátom.

 

Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku nikdy neprijal za svoje politické rozdelenie našej národnostnej menšiny na dve osobitné národnosti. Vždy bol otvorený pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby Rusíni-Ukrajinci nezmizli z mapy Slovenska. Aby sme to nepripustili, je viac ako nevyhnutné, aby ste vo chvíli, keď budete do sčítacieho formulára zapisovať národnosť svoju a svojich detí, nezabudli, aké sú vaše korene a hrdo sa prihlásili k bohatému historickému odkazu svojich predkov. Schválené pravidlá sčítania umožňujú uviesť dve národnosti, čo v našom prípade znamená ukrajinskú a rusínsku. Je to pre nás veľmi dôležité! Podľa počtu obyvateľov, ktorí budú mať uvedenú ukrajinskú národnosť, bude vyčlenená aj finančná podpora z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na činnosť tých organizácií, ktoré reprezentujú ukrajinskú národnostnú menšinu. Medzi tieto organizácie patrí aj „PLAST“.

Z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku každoročne financuje Letné školy ukrajinistiky, ktoré sú už viac ako dvadsať rokov súčasťou letných táborov „PLAST-u“ a ktoré absolvovalo takmer 2500 detí a mladých ľudí vo veku od 6 do 18 rokov. Ich mottom sú slová Alexandra Duchnoviča: „MILUJ SVOJ NÁROD NIE PRETO, ŽE JE SLÁVNY, ALE PRETO, LEBO JE TVOJ“, „KTO SA HANBÍ ZA SVOJ NÁROD, TEN SA HANBÍ SÁM ZA SEBA“. Kvôli politickému rozdeleniu našej národnostnej menšiny sa dotácie pre „PLAST“ prideľujú z prostriedkov určených pre UKRAJINSKÚ národnostnú menšinu.

Nedovoľme, aby sa počet obyvateľov rusínsko-ukrajinskej národnosti na Slovensku po desiatich rokoch znížil. Prihlásme sa hrdo spolu so svojimi rodinami k svojim koreňom, aby sme sa mohli pozrieť do očí svojim potomkom a hrdo im povedať – ste synmi veľkého, viac ako tisícročného národa. A môžete rozvíjať jeho tradície, učiť sa jeho jazyk, azbuku, spoznávať jeho piesňové bohatstvo, stretávať sa v táboroch, na festivaloch, koncertoch, čítať periodickú tlač, knihy, počúvať rádio a pozerať televízne relácie.

Aj v tomto roku Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku požiadal, prostredníctvom podaného projektu, Fond na podporu kultúry národnostných menšín o dotáciu na uskutočnenie XXIV. Letnej školy ukrajinistiky v termíne od 24. júla do 1. augusta 2021.

Vedenie mládežníckej organizácie „PLAST“

Karpaty 2014