nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Na Dňoch Ukrajiny v Košiciach oslávili Franka aj Ševčenka

franko10Ukrajinský národný zbor Karpaty, ktorý pôsobí pri Regionálnej rade ZRUSR v Košiciach, spolu so svojimi hosťami – ženským triom z Rešova a Kapelou banduristov mesta Ivano-Frankivsk z Ukrajiny – oslávil v sobotu 23. apríla 2016 na slávnostnom koncerte v košických Kasárňach/Kulturparku významné jubileá Ivana Franka a výročie Tarasa Ševčenka, dvoch neprekonaných velikánov ukrajinského národa. Koncert s názvom „Ctíme si osobnosti našich dejín", ktorého organizátorom bol Ukrajinský národný zbor Karpaty v spolupráci so združením Feman bol venovaný 160. výročiu narodenia a 100. výročiu smrti ukrajinského básnika a filozofa Ivana Franka. Koncert bol súčasťou programu Dní Ukrajiny v Košiciach. Scénar koncertu pripravili Levko a Helena Dohovičovci, skrátenú charakteristiku osobnosti Ivana Franka prevzali z rozsiahlejšieho materiálu o Ivanovi Frankovi, ktorého autorom je Ivan Hvať.
FOTOGALÉRIA

Po uvítacej piesni zboru Karpaty koncert-akadémiu oficiálne otvoril Eduard Buraš, riaditeľ občianskeho združenia Feman a podujatia Dni Ukrajiny 2016 v Košiciach, ktoré sa už druhý rok pod záštitou primátora Richarda Rašiho sukutočňuje v Košiciach. Mesto Košice sa na desať dní stalo „ukrajinským". Účinkujúcich a všetkých prítomných v mene primátora Košíc pozdravila aj jeho zástupkyňa Renáta Lenártová. Úprimné slová zazneli aj z úst hostí z Ukrajiny – zástupcu predsedu Ivano-frankovskej mestskej rady Oleksija Kajdu a profesorky, doktorky umeleckých vied Hanny Karas z z Prikarpatskej národnej univerzity Vasiľa Stefanyka. Čestnými horami koncertu boli aj primátor Svidníka Ján Holodňák, predseda Centrálnej rady ZRUSR Peter Sokol, jeho zástupca Viktor Bandurčin s manželkou a predseda Regionálnej rady ZRUSR v Košiciach Jozef Vook.

Po úvodných príhovoroch a pozdravoch zaznela v podaní zboru Karpaty známa pieseň na slová Ivana Franka Večný revolucionár s hudbou Mykoly Lysenka. Dirigoval Levko Dohovič, na klavíri sprevádzal Svjatoslav Dohovič.

„Na základe rozhodnutia 23. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO sa uskutočnilo vo Ľvove medzinárodne sympózium pod názvom „Ivan Franko a svetová kultúra". Vtedajší riaditeľ odboru vzdelávania, vedy a kultúry UNESKO Eduard Monik, okrem iného o Frankovi povedal aj toto: „Aký univerzálny rozum, aké obrovské bralo talentu, aká slobodná myseľ!... Ako básnik rozumiem a sú mi veľmi blízke túžby Franka po slobode, jeho vrúcna a úprimná láska k svojmu národu, jeho túžba obohatiť jeho kultúru tým, čo je vlastné iným národom a tiež zoznámiť s jeho kultúrou a tradíciami, čo veľmi úspešne dosiahol množstvom svojich prekladov." – týmito slovami na začiatku slávnostného koncertu prítomný predstavila Ivana Franka moderátorka koncertu Ľudmila Garjanská.
S búrlivým potleskom prijalo publikum vystúpenie prvého hosťa koncertu, slávneho ženského tria z nádhernej lemkovskej obce Rešov v zložení Evelina Hvať (umelecká vedúca), Jana Adamišinová a Iveta Kosmačová. V ich podaní odznela pieseň so slovami Ivana Franka „Ne pora, ne pora" a piesne „Moja Ukrajina" a „Jedna kalina za oknom".

Ukrajinský zbor Karparty si rovnako ako Ukrajinci celého sveta každoročne pripomína aj Ševčenkovské dni. Výnimkou nie je ani rok 2016. Aj preto bola časť programu slávnostného koncertu venovaná Tarasovi Ševčenkovi. V podaní Karpát zaznela pieseň „Na Tarasovej hore", dirigovala Svitlana Martyňuk. Po nej Karpaty spolu s kapelou banduristov zaspievali v celom svete známe diela „Kobzara" - „Závet" a „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj", dirigoval Levko Dohovič, na klavíri sprevádzal Svjatoslav Dohovič.

Hlavná časť programu patrila váženým hosťom z Ukrajiny – Kapele banduristov mesta Ivano-Frankivsk, ktorá vznikla v roku 1969. Od roku 1994 pracuje pod vedením zaslúžilého pracovníka kultúry Ukrajiny Marty Ševčenko a zbormajsterky Iryny Mohulec. V podaní banduristov odznelo päť piesní na slová Tarasa Ševčenka – „Dumy moji, dumy moji", „Sonce zachodyť", sólo Orest Turok, „Sadok vyšnevyj kolo chaty", „Učitesja braty moji". Nadšený obdiv publika svojim nádherným basom vyvolal Petro Herasymiv v piesni „Banduryste, orle syzyj". Výborne znela aj pieseň „Oj ty divčyno, z horicha zerno", slová ktorej podľa vzoru ľudovej tvorivosti napísal Ivan Franko.

Po piesňach venovaných dvom velikánom ukrajinského národa zazneli v podaní banduristov z Ivano-Frankivska aj Ukrajincom Slovenska známe ľudové piesne „Stelysja barvinku", „Kolomyjky", „De vysoka Čornohora" (sólo Volodymyr Mylyk) a „Jak išov ja z Debrečyna". Program hostí z Ukrajiny uzavreli vlastenecké piesne „Zaporižskyj marš", „Vstavaj Ukrajino" (duo Volodymyr Mylyk a Petro Herasymiv) a „Nech žije voľná Ukrajina", ktoré v týchto pre Ukrajinu ťažkých časoch, kedy je znova utláčaná moskovským imperializmom, pomáhajú zdvíhať duch národa.

„Daj, Hospody, organizátorom, všetkým účinkujúcim, všetkým vám v tejto sále, ale aj všetkým dobrým ľuďom vo svete, šťastie, zdravie, lásku a úspechy a Ukrajine mier." Po týchto slovách moderátorky Ľudmily Garjanskej všetci účinkujúci zaspievali modlitbu za národ Mykolu Lysenka „Bože velykyj, jedynyj". Dirigovala profesorka Hanna Karas, ktorá bola hlavnou organizátorkou pobytu kapely banduristov v Košiciach, za čo jej zbor Karpaty vyslovuje úprimné poďakovanie. Dlhý a nadšený potlesk zaplnenej sály bol opäť výborným ocenením programu, ktorý spolu s hosťami z Rešova a Ivano-Frankivska pripravil Ukrajinský národný zbor Karpaty. Po modlitbe za národ úprimné poďakovanie organizátorom koncertu a vysoké ocenenie dramaturgii koncertu vyslovil aj predseda Centrálnej rady ZRUSR Peter Sokol.

Moderátorka koncertu Ľudmila Garjanská ukončila vynikajúci večer slovami: „Všetkým, ktorí budú o týždeň oslavovať Veľkú noc podľa Juliánskeho kalendára prajeme, aby ich strávili v radosti a pokoji, a všetkým nám - veselú jarnú náladu."

Ukončením slávnostného večera bol raut pre účastníkov a hostí, ktorí v klube Regionálnej rady ZRUSR pripravili členovia zboru Karpaty.

Karpaty 2014