nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Medzinárodný okrúhly stôl s „Kronikou života politického väzňa č. 2A 424“

dogovych 5Už po druhýkrát sa po krátkom čase rodné Zakarpatsko zoznamovalo s knihou Levka Dohoviča „Kronika života politického väzňa č. 2A 424". Prezentácia knihy bola 3. februára súčasťou programu Medzinárodného okrúhleho stola „Duchovné samourčenie a samozachovanie človeka v čase životných skúšok", ktorý organizoval Zakarpatský inštitút postgraduálneho pedagogického vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva a vedy Ukrajiny a úradom školstva a vedy Zakarpatskej oblastnej administrácie.

 dogovych 1  dogovych 7 zustrich 

Okrúhly stôl otvorila Mária Bajanovská, vedúca katedry humanitárnej a eticko-estetickej výchovy inštitútu. Účastníci si pozreli dokumentárny film „Dirigent z gulagu" košického štúdia RTVS. Všetkých prítomných pozdravili aj riaditeľ Oblastného organizačno-metodického centra kultúry Hanna Drohaľčuk a vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a ľudovej tvorivosti Vitalij Rac, ktorý v svojej správe o stretnutí v Užhorode uvádza: „Je to kniha, ktorú možno bez zveličovania označiť nielen ako najvýznamnejšie dielo ukrajinskej memoárovej literatúry Slovenska, ale aj ukrajinskej literatúry vo všeobecnosti. V autor v nej rozpráva o svojom rodokmeni a detstve v rokoch vojny. Hlavná časť knihy je opisom jeho pobytu vo väzniciach a táboroch Sovietskeho zväzu, ktorý s vtipom jemu vlastným nazval „Turistika v stalinských kúpešoch". Každá zo 49 podkapitol tejto časti knihy je doložená faktami, menami a dokumentmi, ktoré sú prevzaté väčšinou z jeho súdneho spisu. Vzrušujúce sú aj časti o návrate na Ukrajinu, pobyte v Užhorode, presťahovaní do Čiech a práci v Prešove a v Košiciach. V závere knihy sú uvedené ukážky z literárnej tvorby Levka Dohoviča, jeho krátky životopis a viac ako 90 fotografií a fotoreprodukcií."

Počas okrúhleho stola vystúpili aj generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová, profesorka Maja Arťomová, zaslúžený pracovník kultúry Ukrajiny Natália Petij-Potapčuk, pracovník Zakarpatského vlastivedného múzea Ivan Oros, učiteľ a účastník Antiteroristickej operácie Ivan Pajda, predstavitelia duchovenstva a ďalší.

V prestávkach medzi jednotlivými vystúpeniami zazneli ľudové piesne v podaní folklórnej skupiny z obce Dubrynyči Perečinského rajónu a umelcov zo Zaslúžilého akademického Zakarpatského národného zboru z Užhorodu.

Karpaty 2014